Dotazník Bezpečnost jízdy na elektrickém vozíku

Kvě 27, 2022

Bc. Michal Ptáček, student Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, připravil v rámci své diplomové práce dotazníkové šetření, jehož tématem je: Bezpečnost jízdy na elektrickém vozíku. Hledá nyní respondenty pro vyplnění tohoto dotazníku.

Otázky jsou zaměřeny na zjištění toho, zda je podpora uživatelů dostatečná:
– ze strany dodavatelů elektrických vozíků,
– ze strany orgánů schvalujících elektrický vozík.

Dále se otázky zaměřují na sběr těchto informací: informovanost o možnostech zdokonalování dovedností jízdy na elektrickém vozíku, a to i s využitím moderních technologií. Závěrečnou část dotazníku tvoří série demografických otázek (věk, pohlaví, atd.).

Vaše účast na vyplnění dotazníku je zcela anonymní. Otázky v dotazníku jsou stručné a jasné, jejich zodpovězení Vám zabere přibližně 10 minut. Dotazníkové šetření se vztahuje na uživatele, kteří dosáhli plnoletosti.

Dotazník naleznete na stránkách https://forms.gle/bMNnJBh1kZ6UD6YHA. Sběr dat bude probíhat do 31. 5. 2022.

Kontakt: Bc. Michal Ptáček, e-mail: michal.ptacek01@upol.cz, tel.: 777 977 585.