Článek o okresní organizaci Zlín v Magazínu Zlín

Bře 18, 2022

O naší okresní organizaci Zlín vyšel článek v březnovém čísle Magazínu Zlín. Okresní organizace již dvanáctým rokem provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek a pomáhá tak překonávat lidem tíživé období po úrazech a nemoci. Lidé s trvalým i dočasným postižením si tady mohou zapůjčit kompenzační pomůcku pro zmírnění svého handicapu, jako je například invalidní vozík, polohovací postel, chodítko, antidekubitní podložka, toaletní či sprchová židle a další. Součástí půjčovny kompenzačních pomůcek je i poradenství a instruktáž o manipulaci, ovládání a technických parametrech. Pomoc tady naleznou i osoby dočasně zdravotně postižené, které potřebují rychlou pomoc při akutních zraněních.

Okresní organizace Zlín kromě služeb půjčovny poskytuje i sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Aktivizační služby zahrnují zájmové a vzdělávací aktivity a podporují sociální dovednosti klientů. Mezi oblíbené aktivity patří např. kurzy trénování paměti, kroužky ručních prací, kondiční cvičení zaměřené na zlepšení nebo udržování zdravotního stavu seniorů a občanů s tělesným postižením.

Článek si můžete přečíst v přiloženém Magazínu Zlín na straně 7.

Magazín Zlín březen 2022

Kontakt na organizaci:
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. okresní organizace Zlín
adresa: Podlesí IV 5348/B, 760 05 Zlín
tel.: 728 869 609
e-mail: stp.zlin@gmail.com
web: www.stp-zlin.cz