Aktuální nabídka počítačových kurzů zdarma

Úno 8, 2018

V současné době máte možnost přihlásit se do kurzu pro začátečníky. Tento kurz práce na počítači je zaměřený na ovládání počítače a nejčastěji užívané počítačové programy (e-mail, internet, MS Word). Kurz začíná v polovině února 2018 a ještě na něm zbývá několik volných míst.

Kurz jsou určený pro osoby se zdravotním postižením v e věku 60 a více let s trvalým bydlištěm v Praze a je zcela zdarma.

Místo konání: Svaz tělesně postižených, Karlínské náměstí 59/12, Praha 8 – Karlín, zasedací místnost ve 2. patře.
Počet vyučovacích hodin: 45 (celkem cca 15 týdnů výuky).
Po ukončení kurzu klienti obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Podmínkou je účast na více než polovině lekcí.

PC KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY
začíná asi 13. února 2018
bude se konat vždy v úterý od 13:00 do 15:15 hod.

Pokud máte zájem kurzu se zúčastnit, přihlaste se nám prosím co nejdříve. Kontakt: Alena Říhová, telefon 736 220 925, 221 890 458, e-mail alena.rihova@svaztp.cz.

Podrobnější informace o kurzech naleznete na našich stránkách https://svaztp.cz/sluzby/kurzy-pocitacovych-dovednosti/.

Kurzy jsou realizovány za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Vládního výboru pro zdravotně postižené občany a za finanční podpory hlavního města Praha.