aaa
logo PrahaV roce 2017 a 2018 realizujeme projekt s názvem Zajištění bezbariérovosti Karlínské náměstí 59/12, v rámci kterého bude kompletně nahrazen výtah v budově našeho sídla zcela novým výtahem. Tento nový výtah bude splňovat veškeré platné technické normy, včetně norem týkajících se bezbariérového přístupu. Projekt je realizován díky dotaci Hlavního města Praha, poskytnuté v rámci grantového programu pro oblast podpory v oblasti přístupnosti a odstraňování bariér na území hlavního města Prahy.

 

Cílem projektu je zajistit bezbariérovost budovy, kterou využívají převážně osoby se zdravotním postižením, jejich rodinní příslušníci a senioři. V této budově sídlí několik neziskových organizací poskytujících služby pro různé typy klientů. V budově je v současné době problematický přístup do jednotlivých pater. Patra jsou přístupná po schodišti, což pro velké množství klientů s omezenou schopností pohybu a orientace představuje nepřekonatelnou bariéru. Budova je také vybavena funkčním výtahem z roku 1981/82, který ale již nesplňuje všechny současné technické normy pro provozování výtahů a pro bezbariérovost a jeho používání je proto spojeno s řadou překážek a bezpečnostních rizik. V rámci projektu proto plánujeme nahradit výtah zcela novým výtahem, díky kterému bude zajištěn bezpečný a plně bezbariérový přístup do všech pater budovy. Výsledky projektu využijí klienti naší organizace a dalších neziskových organizací v budově.

http://www.praha.eu/jnp/cz/index.html

logo Praha