logo ČEZ 2V roce 2017 a 2018 realizujeme projekt s názvem Nový výtah pro klienty – zajištění bezbariérovosti, v rámci kterého bude kompletně nahrazen výtah v budově našeho sídla zcela novým výtahem. Tento nový výtah bude splňovat veškeré platné technické normy, včetně norem týkajících se bezbariérového přístupu. Realizaci projektu podporuje Nadace ČEZ.

Cílem projektu je zajistit bezbariérovost budovy, kterou využívají převážně osoby se zdravotním postižením, jejich rodinní příslušníci a senioři. V této budově sídlí několik neziskových organizací poskytujících služby pro různé typy klientů. V budově je v současné době problematický přístup do jednotlivých pater. Patra jsou přístupná po schodišti, což pro velké množství klientů s omezenou schopností pohybu a orientace představuje nepřekonatelnou bariéru. Budova je také vybavena funkčním výtahem z roku 1981/82, který ale již nesplňuje všechny současné technické normy pro provozování výtahů a pro bezbariérovost a jeho používání je proto spojeno s řadou překážek a bezpečnostních rizik. V rámci projektu proto plánujeme nahradit výtah zcela novým výtahem, díky kterému bude zajištěn bezpečný a plně bezbariérový přístup do všech pater budovy. Výsledky projektu využijí klienti naší organizace a dalších neziskových organizací v budově.

http://www.nadacecez.cz/
logo ČEZ 2