Nabídka volných míst na PC kurzech

Úno 10, 2017

Pro lepší uplatnění osob se zdravotním postižením na trhu práce a ve společnosti, zvýšení informovanosti a možností komunikace Svaz tělesně postižených v České republice z. s. organizuje několikrát do roka kurzy práce na počítači zaměřené na ovládání počítače a nejčastěji užívané počítačové programy.

V současné době máte možnost přihlásit se do kurzů počítačových dovedností pro začátečníky a pro mírně pokročilé, které začínají 21. a 22. února 2017.

Pro koho jsou kurzy určené: pro osoby se zdravotním postižením
Cena kurzů: kurzy jsou zcela zdarma
Místo konání: Svaz tělesně postižených v České republice z. s., Karlínské náměstí 59/12, Praha 8 – Karlín
Doba výuky: každý týden od 13:00 do 15:15 hod., začátečníci vždy v úterý, pokročilí vždy ve středu
Počet vyučovacích hodin: 45 (celkem 15 týdnů výuky)
Po ukončení kurzu klienti obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Podmínkou je účast na více než polovině lekcí.

Zájemci o kurz ať se prosím hlásí kontaktní osobě – Aleně Říhové
na telefonním čísle: 736 220 925 (pouze SMS, do 18. 2. jsem v zahraničí!)
nebo e-mailem: alena.rihova@svaztp.cz

Projekt je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Vládního výboru pro zdravotně postižené občany.

logo VVOZP slider