Informace pro seniory zveřejňované v rámci projektu Celoroční informační servis STP pro seniory, spolufinancovaného ze státního rozpočtu České republiky.

Všechny informace souhrnně

Kultura Vzdělávání Informace Ostatní

16. 10. 2017
Cvičením proti inkontinenci

Ačkoli je inkontinence (únik moči) nepříjemný a intimní problém, dobrou zprávou je, že je možné tyto problémy správně zvoleným postupem zmírnit, či dokonce odstranit. Prvním krokem při potížích s únikem moči tak musí být především zjištění příčiny a následná efektivní léčba. Proto je nutné navštívit odborníka (například obvodní lékař, urolog, gynekolog), který určí nejlepší způsob léčby a poradí i vhodné cvičení a pomůcky. Právě cvičení, které by mělo být automatickou součástí zdravého životního stylu, je důležitou součástí boje s únikem. Už jen pouhé uvědomění si a procvičování může napravit špatný stav svalů pánevního dna a zabránit vážným zdravotním problémům. Výhodou cviků pro posílení pánevního dna je to, že jej můžete provozovat téměř kdykoliv a kdekoliv, ať už je to v autobusu, v kanceláři nebo doma u televize. Při domácím cvičení je vhodné věnovat se tzv. Kegelovým cvikům, které spočívají v rytmickém zatínání svalstva a jeho následným uvolňováním. Tím se zpevňují svaly pánevního dna. Cviky nejsou nijak náročné a zlepšení nastává až u 80 % osob trpících inkontinencí. Na stránkách https://www.moliklub.cz/magazin/cviceni/cvicenim-proti-inkontinenci najdete několik cviků k posílení pánevního dna, vyjádření odborníka a také možnost získat zdarma DVD se všemi cviky (na míči, na míči, vsedě a vleže). Najdete zde také správné pokyny k dýchání během procvičování. Cviky jsou vhodné také pro muže. Zdroj: Třetívěk.cz

9. 10. 2017
Jak poznat, že senior potřebuje pomoc v domácnosti

Přiznávání si potřeby pomoci a přijímání pomoci není pro stárnoucí lidi snadné. Odpovědnost tedy často spadá na členy rodiny, aby rozpoznali známky toho, že starší milovaná osoba může potřebovat pomoc při plnění každodenních úkolů. V článku na stránkách http://www.dustojnestarnuti.cz/clanky/jak-poznat-ze-senior-potrebuje-pomoc-v-domacnosti/ najdete stručný výčet některých příznaků potřeby pomoci v domácnosti, např. změny fyzické kondice a mentálních schopností, změny v osobní hygieně, zanedbávání domácích povinností. Zdroj: Institut důstojného stárnutí

12. 9. 2017
Na rehabilitaci do Kutné Hory

Ubytování v hotelu Mědínek Old Town na náměstí, strava, cvičení v barokním refektáři nebo v zahradách GASKu u chrámu sv. Barbory, celodenní pitný režim s občerstvením, dárky jsou plně hrazeny z dotace, tedy pro 25 pohybově hendikepovaných účastníků je vše zdarma. Projekt proběhne 1. a 2. října 2017, uzávěrka přihlášek je 25. září 2017. Určen je pro hendikepované osoby jakéhokoliv věku ze Středočeského kraje, především osoby na invalidním vozíku a jejich asistenty. V případě volných míst i z dalších krajů. Cílem projektu je zajistit všem postiženým účastníkům projektu informace, které povedou ke zlepšení jejich zdravotního stavu, nebo alespoň zastavení zhoršování zdraví, ukázat cestu, jak o svou tělesnou i mentální schránku pečovat. Lektorka bude nejen vysvětlovat principy prevence a zmírnění jednotlivých postižení účastníků, ale i ukáže každému individuálně cvičení, která mohou vést ke zlepšení. Každý hendikepovaný účastník projektu obdrží Výukové a cvičební DVD a Soubor ezoterických obrazů formátu A2 pro meditace a zlepšování psychiky s logem. Podrobnosti najdete na stránkách http://www.helpnet.cz/aktualne/na-rehabilitaci-do-kutne-hory. Zdroj: Helpnet.cz

12. 9. 2017
Den bez paměti v Berouně

Akce, kterou pořádá Charita Beroun na podporu osvěty v oblasti demence (Alzheimerovy nemoci), proběhne na Husově náměstí v Berouně 13. září 2017 od 9:00 do 19:00 hodin. Zájemcům budou zdarma nabízeny testy paměti, měření tlaku či hladiny cukru, informace o demenci a Alzheimerově nemoci, ukázka kompenzačních pomůcek nebo individuální poradenství. Současně se bude konat 1. charitativní běh v Berouně. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/den-bez-pameti-0. Zdroj: Helpnet.cz

4. 9. 2017
O roztroušené skleróze (ne)jen pro rodinu

Konference pro rodinné příslušníky, přátele a partnery lidí s diagnózou roztroušená skleróza se uskuteční 4. listopadu 2017 od 10 hodin v Praze. Přijďte si vyslechnout a poradit se s nejlepšími českými odborníky na problematiku roztroušené sklerózy. O nemoci, která trápí Vašeho blízkého, ale možná i Vás. Místo konání: Clarion Congress Hotel Prague, 945/, Freyova 945/33, Vysočany, 190 00 Praha (výstup z metra Vysočanská). Program: Úvod do RS, Možnosti, rizika a benefity stávající léčby, jaké jsou u nás pacientské organizace a proč je dobré se do nich začleňovat, Co prožívají rodina a přátelé pacienta s RS, Kouření a RS, Poruchy funkce štítné žlázy a RS. Potvrzení účasti je nutné provést do 23. října 2017 na email: vladimira.tomaskova@nfozp.cz. Konferenci pořádá Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Více informací: http://www.nfozp.cz/nase-projekty/aktuality-z-nfozp/pozvanka-na-konferenci-o-roztrousene-skleroze-ne-a11194438. Zdroj: Helpnet.cz

4. 9. 2017
Program pro blízké nebo příbuzné lidí s duševním onemocněním

10 setkání cyklu pro rodinné příslušníky lidí s duševním onemocněním. Ve čtvrtky v podvečer – možno chodit na celý běh nebo jen na některá setkání. Cílem je získat informace o duševní nemoci (každé setkání bude mít určité téma), sdílet starosti i radosti, dostat podporu a porozumění, najít dobrý způsob komunikace v rodině. Můžete přijít jednotlivě nebo více lidí z rodiny nebo přátel a můžete přijít i společně přímo se svým blízkým, který se s duševním onemocněním léčí / neléčí. Datum konání: od 21. září 2017 do 7. prosince 2017. Místo konání akce: Centrum Břevnov, Fokus Praha – Meziškolská 2, Praha 6. Program je pro účastníky zdarma. Více informací: http://www.helpnet.cz/kalendar-akci/program-pro-blizke-nebo-pribuzne-lidi-s-dusonemocnenim. Zdroj: Helpnet.cz

4. 9. 2017
Den poranění míchy

Proběhne 5. září 2017 na všech pracovištích, zabývajících se léčbou a rehabilitací spinálních pacientů (na spinálních jednotkách, spinálních rehabilitačních jednotkách, v neziskových organizacích a dalších zařízeních pro klienty s míšní lézí). Cílem je zvýšit mezi širokou veřejností povědomí o poranění míchy, propagovat prevenci úrazů páteře, ale také usnadnit začlenění lidí s disabilitou. Více informací a program najdete na stránkách SCI Day: http://sciday.cz/program. Zdroj: Helpnet.cz

4. 9. 2017
Zdraví je důležitější než stud a strach

Inkontinence (česky řečeno „nechtěný únik moči“) je dle International Continence Society definována jako stížnost na jakýkoliv vůlí neovladatelný únik moči. Vzhledem k tomu, že se jedná o takto intimní záležitost, většina lidí trpící inkontinencí má strach a stud se poradit a vůbec sdělit, že inkontinencí trpí. A z toho vychází i názor, že jednou z největších překážek v léčení úniku moči je strach vyhledat odbornou pomoc. Inkontinence moči patří mezi zdravotní obtíže, kdy člověk není schopen vědomě regulovat odchod moči z těla ven. Dřívějším předsudkem bylo, že se jedná o problém převážně starší generace, ale nemusí to být pravidlo. Dalším zbořeným mýtem je, že se jedná pouze o problém žen. I muži mohou trpět inkontinencí, ačkoliv častější výskyt bývá opravdu u žen. Informace o typech inkontinence a možnostech řešení naleznete v článku na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/zdravi-je-dulezitejsi-nez-stud-strach. Zdroj: Helpnet.cz

4. 9. 2017
35. Sportovní setkání (nejen) vozíčkářů – Hvězda 2017

Sportovně-zábavní akci organizovanou s ohledem na potřeby osob s těžkým tělesným postižením, ale určenou všem bez rozdílu, pořádá Pražská organizace vozíčkářů, z. s. dne 9. září 2017 od 13:00 – 18:00 hod. v Oboře Hvězda, Praha 6. Sportovní odpoledne nabídne závody pro vozíčkáře i choďáky, pro malé i dospělé. Každý registrovaný závodník dostane dárek, tričko a poukázku na občerstvení, aby měl dostatek sil na sportovní výkony. Kromě hlavních závodů v jízdě na vozíku a v běhu je připravena řada doplňkových disciplín, například minigolf, šipky, lukostřelba, obří autodráha, ruské kuželky a řada dalších. Moderuje a zpívá Jana Rychterová, vítězové hlavních závodů budou oceněni při závěrečném ceremoniálu. Startovné 50,- Kč na závodníka bude použito na podporu činnosti Pražské organizace vozíčkářů. Více informací: http://www.pov.cz/hvezda/hvezda-2017. Zdroj: Helpnet.cz

23. 8. 2017
AkSenHry 2017 pro aktivní seniory 50+

V neděli 3. 9. 2017 v 9:30 h ve venkovním sportovním areálu Gymnázia nad Štolou v Letenských sadech (Nad Štolou 1510/1, Praha 7 – Letná) uskuteční sportovní hry pro seniory. Disciplíny: chůze Nordic Walking, stolní tenis, tenis, seniorský pětiboj (hod na terč/cíl, střelba do branky florbalovou hokejkou, slalom 20 m se zátěží, chůze s balancí na čas, 5. disciplína jako překvapení, všechny disciplíny pětiboje jsou nenáročné a mají zábavný charakter). Startovné: 30,- Kč. Vítězi jednotlivých disciplín obdrží medaile a ceny od sponzorů akce. Přihlášky se zasílají na e-mailovou adresu aksen@aksen.org do 1. 9. 2017. Více informací: http://www.aksen.cz/aktivity/aksenhry-2017. Zdroj: AkSen

23. 8. 2017
Sportovní hry seniorů Ostrava

Ostravské organizační centrum spolku SENIORS – členská organizace krajské Rady seniorů a Koordinačního centra seniorů Ostrava se svými partnery pořádá Sportovní hry seniorů městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, hry jsou však otevřené všem seniorům města, kraje a EU, od 55 let výše. Hry se uskuteční 13. září 2017 ve sportovním areálu TJ Ostrava, Varenská ulice, Ostrava. Disciplíny: košíková – slalomový dribling s míčem, šipky – hod šipkami do terče, softball – hod softballovým míčem do vytýčeného prostoru, florbal – střelba na branku s brankářem, koloběžka – slalom po vytýčené trase, granát – hod granátem na cíl, pétanque – odhozy na přesnost. Startovné ve výši 30 Kč. Termín doručení přihlášek a připsání startovného na účet do 11. září 2017. Přihlášky a propozice najdete na stránkách http://www.rscr.cz/2017/08/sportovni-hry-senioru-mestskeho-obvodu-moravska-ostrava-a-privoz/. Další informace můžete získat prostřednictvím mailu ooc@ms-seniors.cz nebo na telefonním čísle 773 564 628. Zdroj: Rada seniorů ČR

17. 8. 2017
Surya Yoga Fest

První festival jógy pro všechny má ukázat, že existuje mnoho směrů jógy, které mohou cvičit nejen lidé „zdraví“, ale i senioři a lidé s handicapem. Festival se koná v sobotu 19. srpna 2017 v pardubickém Centru Kosatec. Vstup na festival je zdarma. Můžete se těšit na přednášky, setkání, pro zájemce ochutnávky jógy, malý jarmark, možnost občerstvení v kavárně a na příjemné a naprosto bezbariérové prostory centra Kosatec. Hlásit se není třeba, můžete rovnou dorazit. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/surya-yoga-fest. Zdroj: Helpnet.cz

17. 8. 2017
Seminář „Roztroušená skleróza v životě pacienta“

MS centrum Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN Praha si vás dovoluje pozvat na seminář, který je určen pro pacienty s nově zjištěným onemocněním. Seminář se uskuteční 9. 9. 2017 od 9:00 hodin v Holiday Inn Prague Congress Centre (Na Pankráci 15/1684, Praha 4). V případě zájmu se prosím registrujte na emailové adrese novotna.klara.k@gmail.com. Podrobnější informace o programu najdete na stránkách http://www.aktivnizivot.cz/aktuality/seminar-roztrousena-skleroza-v-zivote-pacienta-a11187920#form_notifikace. Zdroj: Aktivní život

17. 8. 2017
Parky v pohybu

Toto cvičení pokračuje i přes letní prázdniny až do 26. 9. 2017. Cvičí se v pražském parku Stromovka. Tato akce je (nejen) pro seniory a je zcela zdarma. Jedná se o 50ti minutovou lekci, která se koná v 10:00 hod. každé úterý. Hodinu vede vyškolený instruktor. S sebou ručník, pití a případně sportovní oblečení. V případě dotazů se mohou zájemci obrátit na email parkyvpohybu@gmail.com, není potřeba se předem registrovat. Více informací: http://aksen.cz/clanek/parky-v-pohybu-cviceni-zdarma-ve-stromovce-s-instruktorem. Zdroj: SenSen

26. 7. 2017
Rehabilitace v domácím prostředí

Novou službu pro klienty se získaným poškozením mozku zavedl pražský ERGO Aktiv. Při terénní rehabilitaci je možnost pravidelně absolvovat ergoterapii nebo fyzioterapii. Bližší informace najdete na stránkách http://www.helpnet.cz/aktualne/rehabilitace-v-domacim-prostredi. V případě zájmu o tuto službu napište na e-mail hana.kankova@ergoaktiv.cz nebo volejte na telefonní číslo 732 542 529. Zdroj: Helpnet.cz

26. 7. 2017
24 hodinové závody handicapovaných rybářů Kladruby

24 hodinové rybářské závody pořádá organizace handicapovaných rybářů Kladruby. Závody se konají 11. – 12. srpna 2017 na nádrži Záhorská. Tak jako v loňském roce, mimo hodnotných cen od sponzorů, čeká vítěze hlavní cena ve formě týdenního zájezdu na řeku Ebro. Účastníci závodů si musí včas rezervovat lovné místo. Více informací: http://www.vozejkov.cz/Articles/detail/24-hodinove-zavody-handicapovanych-rybaru-kladruby/. Zdroj: Vozejkov

26. 7. 2017
Jaké jsou možnosti léčby onkologické bolesti v ordinaci všeobecného praktického lékaře?

Všeobecný praktický lékař své pacienty nejen léčí, ale je i jejich průvodcem systémem zdravotních služeb. Onkologická problematika je jedním ze základů práce všeobecného praktického lékaře. Dobrý praktik je průvodcem a oporou svým pacientům ve všech stadiích jejich nádorového onemocnění. Terapie bolesti u onkologicky nemocných bývá zahajována na oddělení, na němž je nádorové onemocnění léčeno, často za konziliárního přispění pracoviště pro léčbu bolesti, a pokračuje v ní všeobecný praktický lékař. Každý ošetřující lékař ovládá základní analgetickou léčbu, včetně nekomplikované léčby silnými opioidy. Více informací: http://www.prvnikrok.cz/zpravodaj/clanky/15-ostatni/13713-jake-jsou-moznosti-lecby-onkologicke-bolesti-v-ordinaci-vseobecneho-praktickeho-lekare. Zdroj: První krok z.s.

3. 7. 2017
Tipy pro horké počasí

V horkém počasí trpíme všichni. U starších osob, osob se zdravotním postižením a osob s chronickými zdravotními stavy, jako je například cévní onemocnění nebo diabetes, nemusí nutně teplota dosáhnout až 38 stupňů, k tomu, aby byli vystaveni tepelnému stresu nebo dokonce smrtícímu tepelnému úžehu. Jak stárneme, ztrácíme postupně schopnost se potit a regulovat tělesnou teplotu. Špatná cirkulace, srdeční, plicní a ledvinová onemocnění a vysoký krevní tlak zvyšují rizika onemocnění souvisejících s teplem. Nadváha nebo podváha rovněž zvyšuje riziko. Léky užívané na léčbu různých onemocnění a příznaků mohou člověku také narušit schopnost zvládat horké počasí. Tipy na to, jak se s vysokými teplotami vypořádat a informace o příznacích potíží spojených s horkem najdete na stránkách http://www.dustojnestarnuti.cz/clanky/tipy-pro-horke-pocasi/. Zdroj: Diakonie ČCE

26. 6. 2017
Sedm překvapivých příznaků demence

Pro ztrátu paměti v pokročilém věku se vžil pojem skleróza, nicméně zapomínání a poruchy paměti nejsou jediným a ani nemusí být prvním příznakem nastupující demence. Někdy vás mohou varovat například potíže se spánkem či změna chutí. Podrobnější informace naleznete v článku na webu http://ona.idnes.cz/priznaky-demence-0ei-/zdravi.aspx?c=A170529_105934_zdravi_pet. Zdroj: Zpravodaj IDS

12. 6. 2017
Jak předcházet podvýživě u seniorů, jak ji odhalit

Podvýživa je u seniorů vážným zdravotním tématem. Důležité je znát varovné signály a vědět jak předcházet nedostatečné výživě svých blízkých. Kvalitní výživa je pro celkové zdraví a pohodu klíčová, přesto je však stále mnoho seniorů v ohrožení neadekvátní stravou. V článku na stránkách http://www.dustojnestarnuti.cz/clanky/jak-predchazet-podvyzive-u-senioru-jak-ji-odhalit/ najdete stručné shrnutí příčin a příznaků výživových potíží u starších lidí a zároveň kroky, které můžete učinit k zajištění plnohodnotné diety pro vaše blízké. Článek obsahuje informace o problémech způsobených podvýživou, jak podvýživa začíná, jak podvýživu zjistit, co můžete s podvýživou udělat. Včasné rozpoznání a léčba problémů s výživou mohou přispět k dobrému zdraví, nezávislosti a dlouhověkosti. Zdroj: Zpravodaj IDS

12. 6. 2017
16. krajské sportovní hry zdravotně postižených dětí, dospělých a seniorů

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. pořádá 1. – 2. července 2017 krajské sportovní hry zdravotně postižených dětí, dospělých a seniorů. Místo konání: Poslův mlýn Doksy. Startovné: 30,- Kč. Je možné objednat si i ubytování a stravu. Částečně je zajištěna i doprava – z České Lípy a Doks. Držitelům průkazů ZTP, ZTP/P, kteří nebudou moci jet autobusem, může být uhrazeno cestovné. Přihlášku včetně účastnického poplatku je nutné odevzdat do 25. 6. 2017 v Komunitním centru, Školní 2213, Česká Lípa (přihlášky můžete odeslat i poštou na adresu STP Česká Lípa o.p.s., Školní 2213, 470 01 Česká Lípa). Podrobnější informace najdete v přiložené pozvánce a přihlášce, nebo je můžete získat na tel. 723 594 459, 606 161 859. Zdroj: STP Česká Lípa

Pozvánka KSH ZP 2017 Přihláška KSH ZP-2017

12. 6. 2017
Celonoční šifrovačka nejen pro vozíčkáře

Již 13. ročník týmové hry Temno provede účastníky ulicemi Brna v noci z pátku 23. 6. na sobotu 24. 6. 2017. Soutěží se v 2-5členných týmech, z toho jeden člen musí trasu zdolat na invalidním vozíku. Nemusí se jednat o člověka s postižením. Jízdu na vozíku si může vyzkoušet i chodící člověk a zažít na vlastní kůži, jaké to je „překonávat bariéry“. Ostatní členové týmu si zase vyzkouší roli osobního asistenta. Invalidní vozíky Vám rádi bezplatně zapůjčíme. Je nutné registrovat se pomocí formuláře na stránkách https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ_JlUXXAS6fJMfIimuerRRuVs2ag_SzmYcpuPWuo3O4_RQg/viewform. Místo startu Vám bude sděleno prostřednictvím SMS, kterou obdržíte až v den konání hry. Do cíle se týmy dostávají zpravidla s prvními paprsky vycházejícího slunce. Na akci se můžete přihlásit jako jednotlivec nebo v týmu nejpozději do 22. 6. 2017. Startovné je dobrovolné a poputuje na podporu služby osobní asistence a chráněného bydlení pro lidi s hendikepem. Doporučená výbava: čelovka/baterka, mapa, tužka, papír, teplé oblečení, pití a čokoláda (či jiný povzbuzovák). Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/celonocni-sifrovacka-nejen-pro-vozickare. Zdroj: Helpnet.cz

12. 6. 2017
Den zdraví na Praze 4 bude zaměřen především na prevenci

Všem, kterým není lhostejné jejich zdraví, je určen Den zdraví. Koná se 15. června 2017 před Poliklinikou Modřany (Soukalova 3355, Praha 4 – Modřany) a bude zaměřen hlavně na prevenci. Zdarma a bez nutnosti předchozího objednání můžete podstoupit různá vyšetření a využít poradenství. Je možné využít poradenství např. v oblastech měření krevního tlaku, měření hladiny cukru v krvi, poradenství v oblasti diabetologie, měření cholesterolu, měření intolerance na lepek, měření tělesného tuku, měření tělesné zdatnosti, kožní vyšetření znamének dermatoskopem, poradenství v oblasti péče o chrup, inkontinence, instruktáž a nácvik Nordic Walking (chůze s holemi), ukázka první pomoci a nácvik masáže srdce na resuscitačním modelu, poradenství v oblasti zdravého životního stylu, a mnohé další. Více informací: http://p12.helpnet.cz/aktualne/den-zdravi-bude-zameren-predevsim-na-prevenci. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

7. 6. 2017
Zdravotní cvičení pro seniory

Senior fitnes z.s. organizuje pohybové aktivity pro cvičence středního a staršího věku. Cílem organizace je vytvoření podmínek pro pohybové aktivity seniorů a jedinců v preseniorském věku, včetně vedení rekondičně rehabilitačních programů. Zajišťují pravidelná cvičení pro různé skupiny seniorů, včetně zdravotně oslabených chronickými nemocemi pohybového aparátu a interními nemocemi. Konečným cílem je pak udržení a prodloužení mobility seniorů a udržení stabilizace nemocných s chronickým onemocněním. Cvičení probíhá na několika místech v Praze, ale i mimo Prahu. Jedná se o rehabilitační cvičení v bazénu, zdravotní cvičení na podložkách, zdravotní cvičení na židlích a další akce. Cena za 1 hodinu cvičení je 40 – 60 Kč. Podrobnější informace najdete na stránkách http://www.seniorfitnes.cz/. Zdroj: Senior fitnes

1. 6. 2017
Vědci zdarma testují v Klecanech paměť, odhalí Alzheimerovu nemoc

Vědci zdarma testují paměť v Klecanech u Prahy v Národním ústavu duševního zdraví. Odhalí tak Alzheimerovu nemoc, což je nevyléčitelné onemocnění mozku. Včasná diagnóza zvyšuje účinnost léčby. Loni ústav otestoval 250 dobrovolníků, nyní hledá další, kteří pomohou s výzkumem. V klecanském ústavu duševního zdraví je mimo jiné i centrum pro diagnostiku, léčbu a výzkum Alzheimerovy demence, které nabízí péči o paměť a další poznávací funkce u seniorů. Výzkum zaměřený na stárnutí paměti se snaží rozlišovat přirozené stárnutí paměti od nemoci a hledá normy pro testy paměti, které vědci vyvíjejí. Vědci vyzývají dobrovolníky starší 55 let, aby si přišli nechat otestovat paměť. Experimentální testy paměti doplní vyšetřením paměti u psychologa. Dobrovolníky a jejich paměť budou sledovat i v následujících letech až desetiletích. Dlouhodobá studie dá lidem přesné informace o stavu jejich paměti. Podrobné informace případní dobrovolníci najdou na www.nudz.cz/adcentrum. Důkladné testování může také zachytit případné problémy v počátcích, což výrazně zvyšuje účinnost případné léčby. Alzheimerovu nemoc má přibližně 130 tisíc Čechů, počet nemocných v budoucnosti poroste. Zdroj: Pražský senior

26. 5. 2017
Školení Instruktorů seniorů III. třídy

Česká asociace Sport pro všechny pořádá školení Instruktor seniorů III. třídy. Jedná se o základní kvalifikaci, která připravuje frekventanty školení na samostatnou cvičitelskou práci v oblasti pohybových aktivit pro seniory. Upozorňujeme, že školení je určené spíše pro cvičitele, kteří pracují se zdravými seniory, nikoli se seniory se zdravotním postižením. Rozsah školení: 50 hodin. Termín: 1. konzultace: 20. – 22. 10. 2017, 2. konzultace: 10. – 12. 11. 2017. Místo konání: Školící centrum ČASPV, Ohradské náměstí 1628/7, Praha 5. Účastnický poplatek: pro členy ČASPV 2 300 Kč, pro ostatní 2 900 Kč. Závazné přihlášky je nutné zaslat do 6. 10. 2017 (včetně zaplacení poplatku). Podrobnější informace naleznete v přiložené pozvánce. Zdroj: ČASPV

Pozvánka školení cvičení seniorů

26. 5. 2017
O mobilní aplikaci Záchranka

O mobilní aplikaci Záchranka bude 1. června 2017 od 17:00 do 18:30 hod. v klubovně České unie neslyšících v Praze (Dlouhá 37, Praha 1) přednášet tvůrce této aplikace, Ing. Filip Maleňák. Bezplatná aplikace Záchranka je určená pro „chytré“ mobilní telefony a v případě nouze umožňuje jednoduchým způsobem kontaktovat Zdravotnickou záchrannou službu, odeslat záchranářům Vaši přesnou polohu a další užitečné informace, které slouží pro Vaši záchranu. Vstup na přednášku je zadarmo, tlumočení do znakového jazyka a simultánní přepis jsou zajištěny. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/o-mobilni-aplikaci-zachranka. Zdroj: Helpnet.cz

11. 5. 2017
52. ročník Pochodu Praha – Prčice

Termín dalšího ročníku pochodu je 20. 5. 2017. Účastníci si mohou vybrat z několika tras v délce 23 – 70 km. Jsou připraveny i cyklotrasy v délce 58 – 76 km. Organizátoři tradičně připravili i Vozíčkářskou trasu Miličín (13 km). Tato trasa označená jako „Vozíčkářská“ je určena výhradně držitelům průkazů TP, ZTP a ZTP/P a jejich doprovodu. Podrobnější informace o akci najdete na stránkách http://www.praha-prcice.cz/uvod. Pokud zašlete ofrankovanou obálku A5 na adresu: KČT Praha – Prčice, Vacínova 10, 180 00 Praha 8, obdržíte informační leták. Zdroj: KČT Praha – Prčice

11. 5. 2017
Sportovní hry seniorů České republiky 2017

Akce se koná 31. 5. 2017 od 7:00 hod. na Stadionu mládeže, Na Kotlářce 1, Praha – Dejvice. Soutěžit mohou senioři nad 60 let. Na programu jsou nenáročné soutěžní disciplíny, setkání a beseda s osobnostmi. Dále bude dispozici: diagnostiky prevence zdraví, poradna o bezpečnosti, zájmové aktivity pro 60+, drobné občerstvení. Na závěr se můžete těšit na bohatou tombolu. Soutěžící i fanoušci mají vstup zdarma. Počet startujících je omezen. Přihlášku je nutné poslat nejpozději do 20. 5. 2017. Podrobné informace a přihlášky najdete na stránkách http://www.budfitseniore.cz/akce/sportovni-hry-senioru-ceske-republiky-2017/. Akci organizuje spolek Buď Fit Seniore z.s. Zdroj: Pražský senior

9. 5. 2017
12. Fórum celiaků – Gluten Free Prague Expo

Akci pořádá u příležitosti Mezinárodního dne celiakie Společnost pro bezlepkovou dietu v sobotu 27. května 2017 od 9:30 do 15:00 hod. v PVA EXPO Praha Letňany, vst. hala I., ul. Beranových 667, Praha 9. Akce je přístupná široké veřejnosti a je určena zejména lidem, jejichž údělem je celoživotní vyloučení lepku z potravy. Můžete se těšit na odborný program a prezentace výrobců, dovozců a prodejců bezlepkových potravin vám umožní seznámit se s novinkami na trhu, ochutnat široký výběr bezlepkových výrobků a výhodně si nakoupit. Někteří vystavovatelé nabízejí možnost si předem objednat jejich výrobky. Vstupné: dospělí 50,- Kč, děti do 15 let zdarma, členové Společnosti pro bezlepkovou dietu se zaplaceným členským příspěvkem 2017 mají rodinnou vstupenku zdarma. Více informací: http://www.celiak.cz/akce. Zdroj: Helpnet.cz

9. 5. 2017
Cyklus přednášek pro seniory

Česká asociace sport pro všechny, z.s. pořádá cyklus přednášek k projektu Aktivní v každém věku určený seniorům nad 60 let. Přednášky se uskuteční vždy ve středu v níže uvedených termínech v průběhu dubna až listopadu 2017 od 11:00 do 15:00 – 3 hodiny teorie a 1 hodina praxe. Místo konání: budova ČASPV, Ohradské náměstí 1627/8, Praha 5 – Stodůlky. Přihlášky je možné zasílat PaedDr. Dobromile Růžičkové, mail: dobromila.v@seznam.cz, tel. 732 988 646 nejpozději týden před vybraným seminářem. Pro účastníky bude zajištěno občerstvení. Účastníci také obdrží praktický dárek (overball). Vše je zdarma. Více informací naleznete v přiloženém letáku. Zdroj: ČASPV

leták – přednášky

10. 4. 2017
Den bez paměti

Akce proběhne na Palackého náměstí v Hořovicích 12. dubna 2017 od 10.00 do 18.00 hodin. Účastníci se mj. dozvědí, co by měl člověk vědět a dělat, když jeho blízký trpí demencí. Zájemcům budou zdarma provedeny testy paměti, vyšetření tlaku či cukru, připravena je výtvarná dílnička pro děti. Velká prezentační akce probíhá v rámci projektu „Farní charita Beroun pomáhá neformálním pečovatelům“. Jaké projevy syndrom demence provází, jakou formu podpory nemocný potřebuje a na co by měl myslet ten, kdo pečuje, se veřejnost dozví, pokud ve středu 12. dubna navštíví stánek Dne bez paměti. Zaměstnanci Farní charity Beroun Vám během celého dne rádi poskytnou individuální poradenství. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/den-bez-pameti. Zdroj: Helpnet.cz

7. 4. 2017
Lidé v tísni s psychickými potížemi mohou využít Sociální kliniku

Nemajetní lidé, kteří mají kvůli tíživé životní situaci psychické potíže, mohou využít služeb Sociální kliniky. Těm, kteří se vzpamatovávají z rozvodu či rozchodu, smrti blízkého, vážné nemoci či napadení, nabízí zařízení psychoterapii, a to jen za symbolickou úhradu. Klinika vznikla v září 2014, sídlí v Praze, terapeuty má ale i v dalších 15 městech. Posláním Sociální kliniky je poskytovat kvalitní psychoterapeutické služby lidem, kteří se nacházejí v náročné životní situaci a nemohou si tyto služby z finančních důvodů dovolit. Podle zakladatelů není terapie v Česku dostupná tak, jak by bylo potřeba, zdravotní pojišťovny ji vždy neproplácejí, klinických psychologů není dost a čekací doby jsou dlouhé. Klinika poskytuje psychoterapii, poradenství i krizovou pomoc. Zájemci najdou na stránkách kliniky přihlášku, tu pak odešlou elektronickou poštou. Do pěti dnů dostanou odpověď a domluví si setkání. Při úvodním hodinovém pohovoru odborníci zmapují jejich stav a najdou jim nejvhodnější formu pomoci. Nejpozději do dvou týdnů dostane klient kontakt na terapeuta. K němu pak dochází na 12 sezení. Platí jen to, co může. Podrobnější informace najdete na stránkách www.socialniklinika.cz. Zdroj: Verlag Dashöfer

7. 4. 2017
ONKO Prostaty radí mužům ohledně rakoviny prostaty už tři roky

Online klinika pro onkologii prostaty (ONKO Prostaty) svůj provoz zahájila už v lednu roku 2014. Již více než tři roky mohou zájemci o informace k rakovině prostaty navštěvovat tohoto webového multimediálního průvodce. Přední čeští odborníci z oborů urologie a onkologie zde provádí pacienta všemi aspekty rakoviny prostaty – od vyšetření až po optimální cestu léčby. Hlavním cílem projektu je poskytnout pacientům i jejich blízkým potřebné informace a nabídnout jim pomoc v jejich nelehké situaci. Rakovina prostaty je u mužů po kožních nádorech druhým nejčastějším zhoubným nádorem. V současnosti neexistuje způsob, jak nemoci předcházet, a jedinou prevencí choroby je její včasné zachycení. Proto je důležité posilovat informovanost mužů o tomto onemocnění. ONKO Prostaty naleznete na adrese: www.rakovinaprostaty.org. Zdroj: ParlamentníListy.cz

7. 4. 2017
Bezplatné lekce Nordic Walking pro pražské seniory

Právě teď! o.p.s. zve zájemce na lekce Nodic Walking. A to buď na kondiční lekce v členitém terénu nebo na lekce pro začátečníky a osoby se zdravotním nebo pohybovým omezením. Lekce jsou připravené a lokality zvolené tak, aby si každý zájemce mohl vybrat tu, která bude odpovídat jeho požadavkům a potřebám. Všechny lekce mají pražští senioři zdarma, včetně zapůjčení holí těm, kdo je nevlastní. V Šárce budou účastníci chodit v členitém terénu a v tempu. Ve Stromovce se zvolí tempo mírnější a chodit se bude převážně po rovině. Tato lekce bude obzvláště vhodná pro všechny, kteří se s Nordic Walkingem teprve seznamují, potřebují se pozvolna dostat do kondice, či mají různá zdravotní a pohybová omezení. Podrobnější informace najdete v přiloženém letáku. Zdroj: Pražský senior

Plakát Nordic Walking

23. 3. 2017
Světový den monitoringu diabetu 2017

12. dubna 2017 proběhne v KZ Domovina v Praze (Na Maninách 1525/32a, Praha 7 – Holešovice) již druhý ročník zdravotně-preventivní akce s názvem Hlídej si zdraví. Ta se koná v rámci stejnojmenné vzdělávací kampaně a klade si za cíl oslovit širokou veřejnost a upozornit na rizika neodhalené cukrovky. Zájemci si budou moci nechat kvalifikovanými zdravotníky změřit glykémie, sestavit detailní analýzu složení těla, využít nutriční poradenství a konzultace s obezitologem. Akce se koná ve spolupráci s Centrem celoživotního vzdělávání Ing. Steinové, VŠTJ MEDICINA PRAHA a pod záštitou Krajské rady seniorů hlavního města Prahy. Více informací o kampani a akci naleznete na stránkách http://www.rscr.cz/2017/03/svetovy-den-monitoringu-diabetu-2017/ a na stránkách www.hlidejsizdravi.cz. Zdroj: Rada seniorů ČR

16. 3. 2017
Národní týden trénování paměti 2017 a Týden mozku

Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging vyhlašuje od pondělí 13. 3. 2017 do neděle 19. 3. 2017 Národní týden trénování paměti v rámci celosvětové akce „Týden uvědomění si mozku“. Cílem Národního týdne trénování paměti je přesvědčit nejen seniorskou populaci, že si ještě docela slušně pamatuje, když jí někdo poradí, jak na to. Trénování paměti je efektivní nástroj proti mentální deterioraci, a zároveň rychlá cesta ke zvýšení sebevědomí. Na stránkách http://www.trenovanipameti.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=125&lang=cz najdete seznam osvětových přednášek, které se konají zdarma po celé ČR a převážně jsou určeny veřejnosti. Pokud jsou určeny jen pro zvané návštěvníky, je to v přehledu uvedeno. V tomto březnovém týdnu (13. – 17. 3. 2017) se taká veřejnost dozvídá o výsledcích výzkumu mozku srozumitelnou formou prostřednictvím stovek akcí. Nejnovější poznatky ve výzkumu mozku, duševních poruch i neurologických onemocnění představí tento týden série přednášek nazvaná Týden mozku. Ve svém pražském sídle v Národní ulici je pořádá Akademie věd, pro veřejnost je vstup zdarma. Na přednáškách vystoupí 14 předních českých odborníků v oboru teoretických a klinických neurověd. Akce nabídne také přednášky o spánku, bolesti či na téma poruchy řízení pohybu, jako jsou obrna a Parkinson, a roztroušené sklerózy. Zájemci se na jednotlivé přednášky musí zaregistrovat na webových stránkách http://www.tydenmozku.cz/. Zdroj: Helpnet.cz, Verlag Dashöfer

7. 3. 2017
Příručka Zdraví mozku

Autorem příručky, kterou vydal eReS tým ČR, je mezinárodní tým odborníků na problémy pacientů s roztroušenou sklerózou, který zahrnuje jak pacienty s RS, tak zástupce sdružení pacientů, lékaře, výzkumné pracovníky, odborné sestry a ekonomy zdravotní péče. Příručka poskytuje pacientům s RS základní informace o tom, jak mohou maximálně přispět ke zdraví svého mozku, např. udržováním správného životního stylu, jak důležitá je rychlá diagnóza pro zahájení včasné léčby, jak sledovat aktivitu nemoci za účelem kontroly účinnosti léčby či co může pacient požadovat od svého lékaře pro dosažení nejvýše dostupného standardu péče. Úkolem příručky je pomoci pacientům, aby nad onemocněním převzali kontrolu a aktivně se podíleli na udržení zdraví svého mozku. Brožura je zdarma ke stažení na stránkách Nadace Jakuba Voráčka: http://www.erestymcr.cz/. Zdroj: Helpnet.cz

7. 3. 2017
Centrum provázení pro rodiny s těžce nemocnými dětmi nově také v Brně

Rodinám s těžce nemocnými dětmi pomáhají už dvě pracoviště Centra provázení. Po úspěšném rozjezdu projektu v pražské Všeobecné fakultní nemocnici (VFN) otevřelo centrum loni v listopadu novou pobočku také v Dětské nemocnici při Fakultní nemocnici Brno (ulice Černopolní 9, v suterénu pavilonu G). V Brně je Centrum provázení k dispozici třikrát týdně, vždy od pondělí do středy od 9 do 14 hodin, v případě potřeby mají ale rodiče možnost domluvit si individuální konzultaci i mimo otevírací dobu. Centrum provázení je i tady nablízku rodičům, kteří si od lékařů vyslechnou závažnou diagnózu svého dítěte. Ještě před dvěma lety taková služba v České republice neexistovala. Za vznikem Centra provázení stojí Společnost pro mukopolysacharidosu, která už téměř čtvrt století pomáhá rodinám dětí trpících jednou z nejtěžších dědičných poruch metabolismu – mukoplysacharidózou. Využít Centra provázení mohou nejen rodiče dětí se vzácným onemocněním, ale také dětí narozených předčasně nebo s velmi nízkou porodní hmotností. Rodiče se mohou zeptat na všechno, i na věci, které jim připadají hloupé, zbytečné. Mohou mluvit, křičet, plakat a klidně se i smát nebo nadávat. Přitom se u toho všeho mohou cítit alespoň trochu v bezpečí. Postupem času rodiče společně s Centrem provázení hledají cestu pro svůj další život – už jako pečujících osob. Více o Centru provázení najdete na webu http://centrumprovazeni.cz nebo v tiskové zprávě na stránkách http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/1689-informace-c-20-2017-centrum-provazeni.html. Zdroj: NRZP ČR

7. 3. 2017
Zdravotnická linka 800 888 155

Bezplatnou telefonní linku, na které záchranáři poradí se zdravím, ale například také s adresou nejbližší lékárny, mohou využít lidé z celé ČR. Toto call centrum provozuje Středočeská záchranná služba a funguje jako doplňková součást linky 155. Pracovníci call centra poradí lidem například s otevírací dobou ordinací lékařů i pohotovostí, vyhledají lékárnu otevřenou i večer či o svátcích, ale poradí také s domácí léčbou nebo naopak s vyhodnocením, kdy už je lepší zavolat záchrannou službu. Jedná se o poradenství ohledně zdraví a první „svépomoci“, než člověk může zajít za svým lékařem. Důvodem pro zřízení call centra byla i omezená ordinační doba praktických lékařů a pohotovostí o omezení návštěvní služby lékařů, kteří dříve své pacienty osobně obcházeli. Na konzultační pohotovostní zdravotnickou linku lze zavolat, když potřebujete akutně poradit od lékaře, ale myslíte si, že to není na výjezd záchranky a nechcete tudíž blokovat číslo 155 (112). Je skvělé nechat si poradit a neblokovat linku, na kterou mají volat jen lidé ohrožení na životech. Telefonní číslo call centra je 800 888 155, zároveň lze využít e-mail: call@zachranka.cz nebo linku pro zasílání SMS 720 002 655. Více informací: http://www.uszssk.cz/pro-verejnost/call-centrum/100-call-centrum1. Zdroj: STP Hodonín

21. 2. 2017
Lékové interakce zabijí přes 200 lidí ročně a stojí stamiliony korun

Spotřeba léků v České republice dlouhodobě roste. Spolu s tím narůstá i počet případů, kdy lidé užívají své léky v nevhodných kombinacích. Kvůli nežádoucím lékovým interakcím je každoročně hospitalizováno zhruba 3400 pacientů. Přes 200 jich podle odhadů dokonce zemře. Pacienti často berou více léků současně, jejich účinky se ale mohou vzájemně ovlivňovat a působit zdravotní problémy. V České republice zatím nefunguje jednotný systém sledování léků, které má pacient předepsány. Při pochybnostech se ale můžete obrátit na lékárníky nebo například na internetovou poradnu Znám své léky provozovanou AIFP. Lékovým interakcím se pokoušejí bránit také osvícení lékárníci. Ti také doporučují pacientům, aby nebezpečí, že si předepsané léky spolu „nebudou rozumět“, raději konzultovali již v ordinaci lékaře. Pokud si totiž někdo lék vyzvedne a na problém přijde až později, nemůže již léčivo do lékárny vrátit a dostat zpět případný doplatek. Léky se mohou ovlivňovat i s řadou potravin nebo s kořením. Známý je příklad grepfruitu či pomela. Tyto citrusy zvyšují hladinu některých léčiv, konkrétně již zmíněných antidepresiv a antiepileptik. Naopak taková třezalka dokáže silně zredukovat hladinu hormonální antikoncepce v těle ženy. Léčiva mají všechny podobné informace uvedeny v příbalovém letáku. Také interakce s potravinami dokáže vyhodnotit poradna Znám své léky, která je dostupná na www.znamsveleky.cz a slouží lidem zdarma. Zdroj: Helpnet.cz

21. 2. 2017
Národní konference vzácná onemocnění a zdravotní postižení v současné společnosti

Konference se uskuteční ve dnech 29. a 30. března 2017 od 10:00 hodin v kongresovém sále v Top Hotelu Praha (Blažimská 1781/4, Praha 4 – Chodov). Připravovaná konference by měla podat velké množství informací ze zdravotnického práva, z posudkové služby, novely zákona o poskytování dávek pro osoby se zdravotním postižením a mnoho dalšího. Pro mimopražské je zajištěno ubytování přímo v Top Hotelu Praha. Účastníci konference neplatí žádné poplatky za účast na konferenci. Na stránkách http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/1684-informace-c-15-2017-konference-vozp-praha.html najdete pozvánku na konferenci a závaznou přihlášku pro ty z vás, kteří by se konference chtěli zúčastnit. Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 5. 3. 2017 elektronicky na adresu: konferenceVOZP@seznam.cz. Další informace: Mgr. Daniela Konvičná, Dis., tel.: 774 064 661. Kapacita účastníků na konferenci je omezena. Zdroj: NRZP ČR

21. 2. 2017
Seminář Cvičíme se seniory

V neděli 23. dubna 2017 od 9:00 do 15:00 hod. pořádá Česká asociace Sport pro všechny seminář Cvičíme se seniory, který je určen všem zájemcům z řad cvičitelů, instruktorů, cvičenců a dalších zájemců, kteří se zajímají o problematiku cvičení seniorů. Místo konání: tělocvična ČASPV, Ohradské náměstí 1628/7, Praha 5 – Stodůlky. Přihlášky je možné posílat do 14. 4. 2017, a to prostřednictvím webu http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/, nebo e-mailem na adresu dobromila.v@seznam.cz. Cena při platbě předem činí 350 Kč pro členy ČASPV a 450 Kč pro ostatní. Platba na místě činí 400 Kč pro členy ČASPV a 500 Kč pro ostatní. Na programu bude: Kompenzační cvičení pro seniory, „Bez rozcvičení to nejde“, Další netypické náčiní – sítě, Mozkový joging (trénink paměti). Podrobnější informace a přihlášku najdete v příloze. Zdroj: ČASPV

Cvičíme se seniory

21. 2. 2017
10 příznaků rozvoje Alzheimerovy choroby

Alzheimerova choroba se rozvíjí postupně v několika letech. Existují určité příznaky kterým je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Tyto příznaky lze shrnut do desíti bodů, které najdete v článku na stránkách http://www.seniorclub.cz/node/792. Zdroj: Seniorclub

6. 2. 2017
Pro turisty s pohybovým omezením

Pražská organizace vozíčkářů vydala revidovanou brožuru Přes bariéry – Informační rozcestník pro snadné putování Prahou. Trojjazyčná česko-anglicko-německá publikace je zdrojem odkazů na důležité instituce a informační weby, ale i vodítkem, jak se zorientovat v možnostech, které hlavní město lidem s omezenou schopností pohybu nabízí. Brožura je rozdělena do pěti tematických okruhů. První kapitola se zabývá přístupností informačních středisek, druhá část se věnuje městské hromadné dopravě i přepravě individuální. V dalších oddílech lze najít informace o vybraných půjčovnách kompenzačních pomůcek, důležitých webech a užitečných publikací souvisejících s problematikou. V současné chvíli je publikace zdarma k dispozici v kanceláři Pražské organizace vozíčkářů na adrese Benediktská 6, Praha 1. V blízké době by měla být rovněž dostupná v pobočkách Prague City Tourism (Pražské informační služby) a v dalších infocentrech. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/pro-turisty-s-pohybovym-omezenim. Zdroj: Helpnet.cz

6. 2. 2017
Zkus to říct – projekt proti domácímu násilí

Oddělení tisku a prevence Policejního prezidia ČR pokračuje v preventivním projektu s názvem „Zkus to říct“. Projekt má za cíl informovat veřejnost o domácím násilí a násilí uplatňovaném na ženách. V souvislosti s tímto projektem bude probíhat Tour pod názvem „Pohyb pomáhá“, jejíž hlavní tváří a protagonistkou akce je známá česká cvičitelka Hanka Kynychová. Důležitou součástí programu bude diskuse s mnoha odborníky z řad policie i pomáhajících organizací. Besedy na místě setkání vedou psychologové z anonymní linky pomoci v krizi Policejního prezidia ČR, zástupci organizace Bílý kruh bezpečí a zástupci centra pro týrané ženy – ROSA. Tour „Pohyb pomáhá“ bude mít zastávky 18. 2. 2017 v Praze 4, 25. 2. 2017 v Liberci, 26. 2. 2017 v Mostě , 4. 3. 2017 v Tišnově, 5. 3. 2017 ve Strakonicích, 11. 3. 2017 v Břeclavi, 12. 3. 2017 v Třinci. Zájemci mohou přijít zdarma zacvičit. Čeká je zde bohatý program – tři hodiny cvičení pod vedením Hanky Kynychové, přednášky, besedy, ochutnávky zdravých potravin, poradenství v oblasti zdravého životního stylu a mnohé další. Vstup je zdarma, registrace není nutná. Další informace o akci jsou k dispozici na www.kynychova.cz. Zdroj: Tučňák

26. 1. 2017
Pražské centrum ERGO Aktiv přibírá na rehabilitaci nové klienty

Rehabilitace je určena pro klienty se získaným poškozením mozku. Centrum ERGO Aktiv, o.p.s. od ledna otevřel nová místa ve všech svých službách: intenzivní rehabilitační program, (před)pracovní poradenství a podpora, tréninková pracovní místa, KLUB Aktiv. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/prazske-centrum-ergo-aktiv-rozsirilo-tym. Zdroj: Helpnet.cz

17. 1. 2017
Poradenská linka pro těžce nemocné

Již pátým rokem pomáhá poradenská linka všem těm, kteří trpí nevyléčitelným onemocněním, jejich rodinám a blízkým. Odborné poradenství poskytuje Nadační fond Umění doprovázet a je určeno těžce nemocným lidem, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém stadiu onemocnění, u nichž byly vyčerpány všechny dostupné možnosti léčby vedoucí k uzdravení a nastupuje léčba paliativní, zaměřená na léčbu bolesti a na tlumení dalších nepříjemných symptomů, které toto stadium nemoci provázejí. Na telefonním čísle 604 414 346 poskytují sociální pracovníci podporu a informace o službách v oblasti hospicové, sociální i zdravotní. Poradna poskytuje zejména informace o dostupnosti hospicové paliativní péče v místě bydliště klienta, podmínkách pro péči o rodinného příslušníka doma, možnosti zapůjčení zdravotních a kompenzačních pomůcek. Klienti získají informace také o návazných zdravotně sociálních službách vhodných pro terminálně nemocné, o sociálních dávkách a příspěvcích v nepříznivé sociální situaci nemocného. Více informací: http://p12.helpnet.cz/aktualne/poradenska-linka-pro-tezce-nemocne-funguje-jiz-patym-rokem. Zdroj: Helpnet.cz

17. 1. 2017
Zdravotnická ročenka České republiky 2015

Ročenka je k dispozici ke stažení na webu Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR: http://www.uzis.cz/node/7693. Publikace obsahově vychází především z údajů Národního zdravotnického informačního systému a demografických údajů Českého statistického úřadu. Podává ucelenou informaci o zdravotnictví v České republice. Zahrnuje údaje za oblast demografie, zdravotního stavu obyvatelstva, sítě a činnosti zdravotnických zařízení, pracovníků a zdravotnického vzdělávání, ekonomických ukazatelů a mezinárodní srovnání vybraných ukazatelů. Ve vybraných tabulkách jsou aktuální údaje doplněny o údaje za roky 2000, 2005 a 2010. Každá kapitola obsahuje textovou, tabulkovou a grafickou část. Zdroj: Helpnet.cz

17. 1. 2017
Doplatky na inkontinenční zdravotnické prostředky

NRZP ČR řeší množící se dotazy a stížnosti na nárůst doplatků pro uživatele inkontinenčních zdravotnických prostředků, pojištěnce všech zdravotních pojišťoven v ČR. Společným jmenovatelem všech těchto podnětů je informace, kterou tito pojištěnci dostali od „svého“ prodejce, či distributora těchto pomůcek. Ten jim sděluje, že „byl od 1. 1. 2017 vydán nový předpis a inkontinenční prostředky, které už léta používají, jsou nyní s větším, či menším doplatkem“. Žádné další, bližší vysvětlení jim však již prodejci neposkytují. Následně od těchto pojištěnců inkasují pro ně poměrně značné částky jako doplatek za pomůcky, které jsou nuceni neustále využívat a bez kterých se v žádném případě neobejdou. Za stejné pomůcky, které měli dříve plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění. V této situaci jsou zmínění pojištěnci velmi vyděšení, neboť jde v drtivé většině případů o ne příliš ekonomicky silnou skupinu občanů a obracejí se na NRZP ČR se žádostí o pomoc. V příloze najdete informaci NRZP, jak máte postupovat, pokud se vás úhrada doplatků za inkontinenční pomůcky také týká. Zdroj: NRZP ČR

situace v úhradách inkontinenčních zdravotních pomůcek

6. 1. 2017
Pozvánka na Nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani

Ojedinělou turistickou atrakcí Kadaně je obnovené nábřeží řeky Ohře, vedoucí od bývalého Špitálského předměstí, tedy od mostu přes řeku směrem Žatec, pod hradbami a kadaňským hradem až k hrázi kadaňského stupně pod Františkánským klášterem. Nabízí atraktivní procházku plnou architektonických zajímavostí, dětských atrakcí, s možností vypůjčení loděk a občerstvení. Více informací najdete v přiložených letácích. Zdroj: STP Kadaň

kadan1kadan2

6. 1. 2017
Dny na monoski

Jízdu na monoski si mohou zdarma vyzkoušet osoby se zdravotním postižením i široká veřejnost, a to 7. ledna 2017 ve Ski areálu Hlubočky, 14. ledna 2017 ve Ski areálu Hlinsko, další možnosti nabídnou v únoru a březnu Ski areály Olešnice ( 18. 2. 2017) a Rališka (4. 3. 2017). Dny na monoski pořádá sportovní škola Newman School, Ski Fanatic a Centrum APA. Jde především o příjemně a zábavně strávený den na sněhu. Jak už napovídá název – Dny na monoski – bude se jezdit hlavně na monoski, což je kompenzační pomůcka, která umožňuje lyžování osobám s hendikepem. Monoski tvoří speciální sedačka, která je spojená s vázáním jedné lyže spolu s odpruženým a odtlumeným mechanismem, dále stabilizátory, které slouží především pro zajištění rovnováhy při pohybu. Během celého dne vám na kopci budou k dispozici kvalifikovaní instruktoři monoski. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/dny-na-monoski. Zdroj: Helpnet.cz

6. 1. 2017
Doporučení lékařů při mrazech -5°C a více

Počasí naznačuje, že se dostavila skutečná zima. Sníh i mráz. Pokud klesnou teploty k hodnotě -5 stupňů a více, plicní lékaři z Nemocnice Na Bulovce doporučují chronickým pacientům, tj. astmatikům nebo pacientům s ischemickou poruchou srdeční pokud možno nevycházet ven, být doma a dodržovat pitný režim. Pokud je nezbytné jít ven, je žádoucí mít přes ústa např. šálu, aby se přímo nevdechoval chladný vzduch. Ortopedi přidávají další doporučení: Je třeba mít vhodnou obuv bez hladkých podrážek a sledovat kam šlapeme. Někdy jsou totiž pod nánosem sněhu zmrazky, na kterých uklouznutí nezabrání ani správná podrážka bot. Není také vhodné chodit s rukama v kapsách, následky pádu pak bývají horší. A už vůbec není vhodné při chůzi sledovat mobilní telefon. Pro zavolání nebo odeslání zprávy je lepší se zastavit a vyřídit si, co je třeba. Zdroj: Seniorclub

12.12.2016
Tipy na cvičení

Na stránkách http://www.roska-praha.cz/ můžete najít aktuální číslo časopisu Roska (4/2016), který vydává Unie ROSKA. Na stránkách 15 až 17 jsou uvedeny návody na cvičení – Chůzový kruhový trénink a rozcvička s gumou a malým měkkým míčkem. Na stránkách Penzista.net http://www.penzista.net/zdravi/pohybove-aktivity/3233-rozcvieni-rozhybani-ped-pohybovou-aktivitou najdete návod na rozcvičení (rozhýbání) před pohybovou aktivitou. Zdroj: Unie ROSKA, Penzista.net

12.12.2016
Seriál nutričních specialistů IKEM

Projekt SenSen (Senzační senioři) připravil pro seniory informace o zdravém životním stylu a zdravé výživě. Nutriční specialisté z Institutu klinické a experimentální medicíny IKEM připravili seriál článků s tímto tématem. Články najdete na stránkách http://www.sensen.cz/aktivni-zivot/serial-nutricnich-specialistu-ikem/. Zdroj: SenSen

12.12.2016
Léková poradna IKEM

Projekt SenSen (Senzační senioři) ve spolupráci s Ústavní lékárnou IKEM připravil bezplatnou on–line poradnu týkající se léků. Můžete se ptát na vše, co vás zajímá z oblasti léků, lékové politiky, nežádoucích účinků léků, samoléčby nezávažných onemocnění, platnosti receptů apod. On line poradnu najdete na stránkách http://www.sensen.cz/aktivni-zivot/ikem-poradna/. Své dotazy můžete posílat pomocí kontaktního formuláře, který naleznete po rozkliknutí každého tématu. Vaše dotazy zodpoví kvalifikovaní lékárníci. Zdroj: SenSen

12.12.2016
Pojišťovna přispívá na inkontinenční pomůcky

Se samovolným únikem moči se potýká zhruba čtvrtina populace. Téměř polovina řeší inkontinenci ale nesprávnými výrobky. Mnozí ani netuší, že na inkontinenční pomůcky mohou zažádat u své zdravotní pojišťovny o příspěvek. Za nevědomostí a špatnou léčbou často stojí velký ostych. Samovolný únik moči je pro mnohé tabu. Lidé se za inkontinenci stydí. Není divu, že o tom, že zdravotní pojišťovna přispívá na inkontinenční pomůcky, ví jen 48 % pacientů. Na stránkách http://www.i-senior.cz/pojistovna-prispiva-na-inkontinencni-pomucky-poradime-jak-na-to/ najdete podrobnější informace o nejčastějších mýtech o inkontinenci a příspěvku od pojišťovny a jak postupovat při žádosti o příspěvek. Zdroj: i-senior.cz

5.12.2016
Co je dobré vědět, když chceš zdravě sedět (na vozíku)

Publikaci vydala Česká asociace paraplegiků – CZEPA. Jedná se o průvodce výběrem vozíku, antidekubitního sedacího polštáře a zdravým sezením pro uživatele vozíku po spinálním traumatu, jejich blízké, terapeuty a asistenty. Publikace je určena zejména pro „začínající“ uživatele vozíku, kteří si vybírají svůj první vozík a antidekubitní sedací polštář. Dále je návodem pro ty, kteří plánují výměnu svého současného vozíku za nový. publikaci si můžete zdarma stáhnout ze stránek http://www.czepa.cz/cinnost/publikace-a-dvd/publikace/. Zdroj: Vozka

16.11.2016
Češi zjistí, jak staré jsou jejich cévy

Češi nejčastěji umírají na nemoci oběhové soustavy, konkrétně na nemoci srdce a cév. Kardiovaskulární choroby jsou příčinou úmrtí 50 % populace. Proto lékárníci společně s lékaři nabízí lidem, aby si zkontrolovali stav svých cév. Tzv. Poradny pro cévní věk jsou lidem k dispozici postupně až ve 250 lékárnách (Alphega lékárny) po celé České republice. Návštěvníci lékáren tak mohou zdarma zjistit svůj cévní věk za pomoci speciálního přístroje, který je v České republice vůbec poprvé. Lékárníci v Poradnách pro cévní věk nabízí zájemcům také změření tlaku a srdeční frekvence. Seznam lékáren a časy měření lze najít na webových stránkách www.alphega-lekarna.cz v sekci Cévní věk – Poradna. Měření cévního věku bude probíhat v Alphega lékárnách po celé České republice, a to až do června roku 2017. Nepropásněte datum měření právě ve vaší lékárně! Seznam lékáren, kde měření probíhá, bude průběžně doplňován a aktualizován. Na měření je nutné se ve Vámi vybrané lékárně objednat. Více informací: http://p12.helpnet.cz/aktualne/cesi-zjisti-jak-stare-jsou-jejich-cevy. Zdroj: Helpnet.cz

16.11.2016
Předvánoční bezlepkový trh

Společnost pro bezlepkovou dietu pořádá 27. listopadu 2016 od 10:30 do 15:00 hod. pravidelný Předvánoční bezlepkový trh na Toulcově dvoře (Kubatova 32/1, Praha 10). Víte si rady s bezlepkovou dietou, zajímá Vás co je nového v bezlepkovém sortimentu? Máte na jednom místě možnost seznámit se s velkým počtem vystavovatelů z řad výrobců a dovozců bezlepkového sortimentu. Můžete ochutnat jejich výrobky, seznámit se s novinkami na trhu a především si nakoupit za výhodné ceny. Po celou dobu akce Vám bude k dispozici poradna. Akce je přístupná široké veřejnosti a je určena zejména lidem, jejichž údělem je celoživotní vyloučení lepku z potravy. Podrobné informace o akci naleznete na www.celiak.cz. Zdroj: Helpnet.cz

18.10.2016
Řídnutí kostní hmoty (osteoporózu) není radno podceňovat

Každých 26 minut si v důsledku osteoporózy v ČR jeden pacient zlomí krček kosti stehenní. Podle odhadů trpí celosvětově osteoporózou neboli řídnutím kostí 7–8 % populace. Světový den proti osteoporóze, který si připomínáme 20. října 2016, zdůrazňuje význam prevence. Celý život se v kosti odbourává stará kost a její poškozená struktura a zároveň se buduje z vápníku a dalších důležitých stavebních prvků struktura nová. Tento proces závisí na našem pohybu, stravě, zdraví a dalších faktorech. Na webu Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu www.smos.cz je volně k dispozici jednoduchý test (FRAX), kde si každý sám může spočítat, jaké má riziko zlomeniny v příštích deseti letech. Pokud vyjde riziko hlavní osteoporotické zlomeniny vyšší než 20 % a/nebo riziko zlomeniny krčku stehenní kosti vyšší než 3 %, je potřeba okamžitě navštívit praktického lékaře a požádat o důkladné osteologické vyšetření. Podrobnější informace najdete na stránkách: http://www.helpnet.cz/aktualne/ridnuti-kostni-hmoty-neni-radno-podcenovat a na stránkách Ligy proti osteoporóze: http://www.osteo-liga.cz/. Zdroj: Helpnet.cz

18.10.2016
Lidé mají nárok na více preventivních vyšetření

Od tohoto týdne mají lidé nárok na více preventivních vyšetření nebo mohou některé absolvovat už v dřívějším věku. Nově si budou moci nechat otestovat hladinu cukru v krvi už ve 30 letech, dosud to bylo od 40 let. Pacienti trpící cukrovkou, vysokým krevním tlakem či kardiovaskulárními poruchami zase budou mít od 50 let věku nárok na vyšetření týkající se ledvin. Více informací: https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/pacienti-maji-narok-na-vice-vysetreni. Zdroj: VZP

18.10.2016
Rada seniorů ČR šíří osvětu o pneumokocích

Zhruba 3 miliony lidí po celé Evropě čelí každoročně zápalu plic, jejímž nejčastějším původcem je bakterie pneumokoka. Ta způsobuje i řadu dalších vážných a potenciálně smrtelných chorob. Starší lidé patří k nejohroženějším skupinám. Proti pneumokokům přitom existuje prevence, jenom se málo využívá. Senioři starší 65 let přitom mají očkování proti pneumokokovým infekcím zdarma. Proč je očkování důležité, čemu pomáhá a další informace najdete na stránkách http://www.rscr.cz/2016/10/podivejte-se-na-video-kde-se-dozvit-o-ockovani-proti-pneumokokovym-infekcim/. Zdroj: Rada seniorů ČR

11.10.2016
Hipostezky v Moravskoslezském kraji

Moravskoslezský kraj poskytuje podporu koňské turistice a budování hipostezek. V roce 2012 vydal mapy a propagační brožurky, které mohou zájemci o jezdectví využívat. Součástí brožurek jsou i kontakty na zařízení poskytující hipoterapii, která je vhodná i pro osoby s tělesným postižením. Brožurku si můžete stáhnout na webových stránkách http://www.msregion.cz/cz/propagacni-materialy/hipostezky-v-moravskoslezskem-kraji-rok-vydani-2012-25788/. Více informací a mapy najdete na stránkách http://www.msregion.cz/hipostezky.html. Zdroj: STP Rokycany

12.9.2016
V Českých Budějovicích jsou Anonymní jedlíci

První svépomocné skupiny Anonymních jedlíků pro lidi, kterým se nedaří změnit své špatné stravovací návyky, se dočkáme již letos v Českých Budějovicích. Schůzky Anonymních jedlíků jsou pro lidi, kteří se přejídají, jsou emocionálně závislí na jídle, a pro ty, kteří vědí, že jejich stravovací návyky jim škodí, ale nedokáží to sami změnit. Pravidelná setkávání mohou pomoci lidem trpícím obezitou, ale i lidem, kteří s váhou problémy nemají, avšak způsob jejich stravování může být do budoucna ohrožující pro jejich zdraví. Jedlíci se scházejí jednou týdně a mluví o svých zkušenostech, cílech, jídelních výhrách i prohrách. Poskytují si vzájemnou podporu a motivaci. Mají možnost pátrat po příčinách a souvislostech svých stravovacích návyků. Více informací: http://www.anonymnijedlici.cz/index.html. Zdroj: Svět neziskovek

30.8.2016
Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje zmapoval pacientské organizace v kraji

Seznam pětatřiceti pacientských organizací pro nejrůznější druhy lékařských diagnóz včetně kontaktů přinášejí od srpna webové stránky Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje www.zhkhk.cz. Pacienti, ať už trpí často se vyskytujícím nebo vzácným onemocněním, či jejich rodinní příslušníci tak mají nyní na jednom místě k dispozici aktuální databázi, díky níž se mohou spojit s lidmi řešícími stejnou nebo obdobnou situaci a využít jejich významnou podporu a pomoc. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/nabizeji-pomoc-pacientum-i-zdravotnikum. Zdroj: Helpnet.cz

8.8.2016
Soutěžte s aplikací Místa paměti národa

Vydejte se na místa, kde se odehrála operace Anthropoid nebo si projděte trasy převaděčů na Západ. Povede vás nová verze interaktivního průvodce – mobilní aplikace Místa Paměti národa plná příběhů a audiozáznamů přímých svědků. Na nejlepší cestovatele registrované v soutěži Cesty paměti po historických místech čekají na podzim věcné ceny. Aplikace obecně prospěšné společnosti Post Bellum skrze přímá svědectví účastníků nebo svědků představí místa a příběhy spjaté s 20. stoletím. Na milovníky turistiky i cyklistiky a historie čeká jedenáct tras v devíti krajích České republiky, které mapují nejzajímavější historické fenomény nebo události daného regionu. V Praze mohou jít uživatelé aplikace po stopách atentátu na Heydricha, na Šumavě projít stezkou převaděčů přes železnou oponu, na Vysočině navštívit místa spojená s životem a tragickou smrtí faráře Toufara. Pokud se uživatelé mobilní aplikace zároveň registrují na www.mistapametinaroda.cz, mohou se zúčastnit letní soutěže Cesty pamětí. Mobilní aplikace cestovatele naviguje, za navštívení každého bodu na trase udělí bod, za absolvování celé trasy pak virtuální Pečeť národa. Pro zvídavé cestovatele jsou připraveny kvízové otázky, možnost každou trasu ohodnotit nebo sdílet vyprávěné příběhy na sociálních sítích. Během prázdnin bude Post Bellum na webových stránkách aplikace zveřejňovat průběžné pořadí účastníků soutěže Cesty pamětí. V září vyhlásí nejlepší Chodce pamětí, kteří získají zajímavé ceny. Více informací: http://www.mistapametinaroda.cz/trophy.php. Zdroj: Svět neziskovek

8.8.2016
Hlídejsizdraví.cz – nová interaktivní platforma pro diabetiky

Diabetes mellitus patří mezi celosvětově nejrozšířenější civilizační choroby, v České republice se přímo týká již téměř 10 % populace a každoročně počet nemocných exponenciálně přibývá. I přes to, že je onemocnění takto rozšířené, lékaři se v ordinacích setkávají u svých pacientů s elementárním nedostatkem informací o své nemoci. A protože nejlepším diabetologem je pro sebe diabetik sám, potřeba dobré a aktivní edukace je stále na místě – a to kontinuálně. Edukativní kampaň s názvem „Hlídej si zdraví“ vznikla v reakci na dlouhodobé monitorování potřeb lidí s diabetem a klade si za cíl přibližovat problematiku diabetu široké veřejnosti, zprostředkovat ucelené informace pro nově diagnostikované diabetiky a jejich blízké, zpřístupňovat diabetické pomůcky lidem, kteří na ně nemají od pojišťovny nárok, přinášet aktuality a novinky v léčbě a stát se praktickou každodenní pomůckou pro opravdové usnadnění života lidí s touto nemocí. Hlavní platforma kampaně – komunitní web www.hlidejsizdravi.cz – má tvořit skutečně interaktivní nástroj, který formou zajímavých funkcionalit umožní každému zájemci o tuto problematiku nebo zdravotní prevenci obecně, najít spolehlivé informace, zastřešené odbornými garanty širokého spektra specializací. Zdroj: Penzista.net

8.8.2016
Projekt skupinové psychoterapie pro osoby se získaným poškozením mozku

ERGO Aktiv, o.p.s. – Centrum moderní rehabilitace pro osoby se získaným poškozením mozku ve spolupráci s Katedrou psychologie FF Univerzity Karlovy v Praze připravil od září 2016 projekt skupinové psychoterapie pro osoby se získaným poškozením mozku. Účast na terapiích je zdarma. Terapie budou vedeny 1x týdně lektory – psychology v centru ERGO Aktiv (Olšanská 2666/7, Praha 3). Více informací: http://p12.helpnet.cz/aktualne/projekt-skupinove-psychoterapie-pro-osoby-se-ziskanym-poskozenim-mozku. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

25.7.2016
Parky v pohybu – cvičení nejen pro seniory zdarma

V rámci projektu Parky v pohybu pořádá Centrum podpory veřejného zdraví Státního zdravotního ústavu od 19. července do 21. září 2016 pravidelná cvičení v parcích Stromovka a Vítkov pro seniory a nejen pro ně, a to zcela zdarma. Lekce s vyškoleným instruktorem Státního zdravotního ústavu trvá 60 minut. Bude probíhat každé úterý ve Stromovce v 10, 12 a 15 hodin (sraz u Planetária) a každou středu na Vítkově v 10, 12 a 15 hodin (sraz vždy u koně). Lekce jsou vhodné i pro úplné začátečníky, s sebou je třeba vzít si jen ručník a pití. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

12.7.2016
Liga pétanque pro seniory 2016

Spolek Pétanque pro vás vyhlásil 3. ročník Ligy pétanque pro seniory. Zúčastnit se mohou hráči, kterým je letos minimálně 55 let (jednomu hráči může být minimálně 50 let) a jeden tým tvoří 4 – 12 hráčů (hrají paralelně 2 dvojice a mohou se na další zápasy vystřídat). Prvním hracím dnem je neděle 31. července 2016 a následně se hraje o srpnových nedělích – vše v parku v Lannově ulici v Praze (mezi bývalou nemocnicí Klimentská a Botelem Albatros). Finále proběhne v neděli 18. září 2016 na Střeleckém ostrově spolu s rodinným turnajem Sbohem léto v rámci akce Pétanque pro Prahu, jež realizuje spolek v partnerství s MČ Praha 1 a Střediskem sociálních služeb Praha 1. Pokud se budete chtít do 3. ročníku LPPS přihlásit, stačí už nyní zaslat název týmu a jmenovité složení (min 4 lidi) na fuksa@petanque-pro-vas.com. Více informací: http://p12.helpnet.cz/aktualne/liga-petanque-pro-seniory-2016. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

5.5.2016
XVI. celostátní setkání celiaků České republiky

Akce se uskuteční 7. května 2016 od 9:30 hod. v areálu Emauzského kláštera (Vyšehradská 49, Praha 2) a je určena zejména lidem, jejichž údělem je celoživotní vyloučení lepku z potravy. Setkání pořádá Sdružení celiaků ČR. I letos bude připraven hodnotný odborný lékařský program a ochutnávky spojené s výhodným prodejem bezlepkových potravin přímo od výrobců bezlepkových potravin. Připraveno bude také bezlepkové občerstvení. Členové Sdružení celiaků ČR mají vstup zdarma, ostatní budou platit symbolické vstupné 20,- Kč/osobu. Více informací najdete na stránkách http://www.celiac.cz/default.aspx?article=419. Zdroj: Helpnet.cz

15.4.2016
Nová mobilní aplikace pomůže záchranářům lokalizovat místo nehody

Zdravotnická záchranná služba v České republice má ode dneška nového pomocníka při hledání polohy pacientů, volajících na linku 155. Je jím nová aplikace pro „chytré“ mobilní telefony. V život ohrožující situaci stačí přidržet nouzové tlačítko na displeji. Tímto jednoduchým pohybem se spustí vytáčení linky 155 a současně se z mobilního telefonu odešle zpráva, která obsahuje informace o aktuální poloze či doplňující informace, týkající se zdravotního stavu postiženého. Hlavní předností nové mobilní aplikace “Záchranka“ je využití schopností chytrých mobilních telefonů pro stanovení přesného místa události při zásahu v terénu. Vytáčení linky 155 a odeslání polohy je provedeno stisknutím jediného tlačítka. Volající je tak přepojen na záchrannou službu příslušného kraje. Součástí nouzové zprávy však není jen poloha pacienta. Významná může být i informace o závažných onemocněních – tyto údaje má uživatel možnost dopředu vyplnit v rámci nastavení. Aplikace nabízí také interaktivní návod pro poskytnutí první pomoci. Uživatel v aplikaci nalezne také seznam nejbližších pohotovostí či lékáren. Mobilní aplikace je dostupná zdarma pro telefony s operačními systémy Apple iOS a Google Android. Důležité upozornění: Uvedení aplikace Záchranka neznamená žádnou změnu v dostupnosti linky 155. Tuto linku je možné i nadále volat z jakéhokoliv telefonu. Více informací se dozvíte na stránkách http://www.zachrankaapp.cz/cs. Zdroj: Zdravotnická záchranná služba

15.4.2016
Bezplatná půjčovna speciálních kol konstruovaných pro různé typy handicapu

Uvažujete o koupi handbike? Chcete zažít dovolenou na kole? Chcete si vyzkoušet speciální jízdní kola? Chcete se zúčastnit závodu a nemáte vlastní kolo? Organizace ČERNÍ KONĚ, z.s. provozuje první a jedinou bezplatnou půjčovnu speciálních kol konstruovaných pro různé typy handicapu. Půjčovna nabízí tricykl (tříkolka vhodná pro dospělé s narušenou rovnováhou, nebo s částečným ochrnutím), tandem, minitandem dospělý + dítě, handbike (kolo na ruční pohon určené především těm, co nemohou k jízdě na kole používat nohy). Dále půjčuje horská kola Amulet, které výrobce bezplatně půjčuje případným asistentům pro společnou jízdu s handicapovaným. Více informací najdete na stránkách http://www.cernikone.cz/. Zdroj: ČERNÍ KONĚ, z.s.

15.4.2016
Smejkalovky pomáhají

Druhý ročník zábavného odpoledne ve prospěch lidí s těžkým zrakovým postižením se koná 25. května 2016 v Olomouci, Smetanových sadech, od 15 hod. Ceny vítězům předají zpěvák Jaro Smejkal – patron projektu a legenda českého hokeje Dominik Hašek. Registrace na závody již byla spuštěna. Sport a zábava v jednom – běh, jízda na koloběžkách a Dětský den – můžete se zapojit a pomoci tak lidem s těžkým zrakovým postižením. Sportovci – děti i dospělí si mohou zaběhat, nebo zazávodit na koloběžkách, nesportovci si užijí Dětský den v jarně naladěných Smetanových sadech v Olomouci. Více informací: http://www.inpv.cz/smejkalovkyII.html. Zdroj: Helpnet.cz

3.3.2016
Pozvánka na seminář Cvičíme se seniory

Česká asociace Sport pro všechny pořádá tento seminář dne 16. 4. 2016. Seminář je určen všem zájemcům z řad cvičitelů, cvičenců a dalších zájemců, kteří se zajímají o problematiku cvičení seniorů. Místo konání: tělocvična ČASPV, Ohradské náměstí 1628/7, Praha 5 – Stodůlky. Na programu se objeví: Cvičení s náčiním – „pytle na odpadky“, Pilates pro seniory, Baletjóga, Taneční hra – hra s tancem. Přihlášky: je nutné zaslat nejpozději do 10. 4. 2016. Cena: platba předem: 350 Kč pro členy ČASPV, 450 Kč pro ostatní, platba na místě: 400 Kč pro členy ČASPV, 500 Kč pro ostatní. Více informací najdete v přiložené pozvánce. Zdroj: ČASPV

Pozvánka_seminář

18.2.2016
Pacienti s lupénkou se mohou nově objednat ke specialistovi přes mobilní aplikaci

Od února 2016 je volně dostupná nová mobilní aplikace Lupénka. Díky ní se pacienti mohou jednoduše sami otestovat a přímo z aplikace objednat k nejbližšímu specialistovi na léčbu lupénky ve svém kraji. Aplikace tak přináší novou „mobilní“ dimenzi v dostupnosti lékařské péče. Kožní lékaři, k nimž se pacienti mohou napřímo z aplikace objednat, jsou certifikováni Českou dermatologickou společností. Pacienti navíc díky aplikaci získají lepší orientaci v současných možnostech léčby. S aplikací je spuštěn i nový web www.mamlupenku.cz. Více informací: http://p12.helpnet.cz/aktualne/pacienti-s-lupenkou-se-mohou-nove-objednat-ke-specialistovi-pres-mobilni-aplikaci. Zdroj: Helpnet.cz

22.1.2016
Vychází aktuální verze Rádce pacienta

Ministerstvo zdravotnictví vydalo publikaci Rádce pacienta 2016. Rádce obsahuje řadu užitečných informací a rad v oblasti komunikace se zdravotnickými pracovníky, dále doporučení jak si zvolit lékaře či nemocnici, seznamuje s jejich právy dospělé i dětské pacienty a obsahuje rovněž všechny důležité kontakty. Rádce pacienta je určen všem, kteří se chtějí lépe orientovat ve zdravotnických zařízeních, ve zdravotnické legislativě, v problematice poskytování zdravotních služeb apod. Ve třetím vydání Rádce pacienta můžete nově nalézt informace o zřízení institutu ombudsmana pacientů přímo na Ministerstvu zdravotnictví ČR, o právech osob zdravotně znevýhodněných, specifika domácí péče a pečovatelské služby, o tom jak vyjádřit cestou online dotazníků svou spokojenost s péčí praktického lékaře i ambulantního specialisty, a jiné. Elektronickou verzi publikace si můžete stáhnout na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/vychazi-aktualni-verze-radce-pacienta. Zdroj: Helpnet.cz

12.10.2015
Den pro zdraví

Pořádá 14. října 2015 od 9.00 hodin Senior fitnes o.s. spolu s Kontem Bariéry a SenSen v areálu hřiště Sabat Troja – Praha 7. Zájemci se mohou v průběhu dne zapojit do různých sportovních aktivit, pochodem Nordic Walking za krásami Prahy projdou okolní krajinu. Akce je ukončena prohlídkou budovy Národního divadla s výkladem. Více na www.seniorfitnes.cz. Zdroj: Helpnet.cz

24.9.2015
Brněnské dny pro zdraví

Uskuteční se ve dnech 25. září až 4. října 2015, bohatý program obsahuje také aktivity pro osoby se zdravotním postižením. Akce je součástí projektu Brno – Zdravé město, podrobný program lze nalézt na webových stránkách: http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/kancelar-projektu-brno-zdrave-mesto/akce-a-kampane-v-roce-2015/brnenske-dny-pro-zdravi-25-9-4-10-2015/. Zdroj: Helpnet.cz

14.9.2015
Projekt Lupénka nemusí být NAVŽDY míří do regionů

Semináře o psoriáze proběhnou postupně v Hradci Králové, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Brně, Praze, Ostravě, Liberci a Olomouci. Lupénka, psoriáza je onemocněním, které může pacienty výrazným způsobem vyřadit z běžného života. Negativní dopady mohou ovlivnit osobní i pracovní život. V dnešní době je však dokážeme mírnit pomocí moderní biologické léčby i propracovaného systému sociální pomoci. Nejzásadnějším problémem tak je nízká informovanost pacientů a jejich okolí. I proto se projekt „Lupénka nemusí být NAVŽDY“ letos změnil v sérii přednášek a seminářů pro pacienty ve většině krajských měst. Projekt organizuje Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Kalendář jednotlivých seminářů: Hradec Králové 17. září, České Budějovice 1. října, Ústí nad Labem 8. října, Brno 13. října, Praha 5. listopadu, Ostrava 19. listopadu, Liberec 26. listopadu, Olomouc 2. prosince 2015, vždy v 17 hodin. Více informací: http://www.navzdy.info/. Zdroj: Helpnet.cz

14.9.2015
Mezinárodní den Alzheimerovy choroby

V Centrech spokojeného stáří Alzheimer Care v Lázních Bohdaneč i ve Svobodě nad Úpou se uskuteční workshopy a přednášky o Alzheimerově chorobě, budou zde také prezentovány terapie a procedury, jež se v Centrech provádějí. Akce se uskuteční 21. září 2015. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/blizi-se-mezinarodni-den-alzheimerovy-choroby. Zdroj: Helpnet.cz

28.8.2015
Záříme aneb Akčně mezigeneračně

Opět zazáříme v každém věku – v Praze v Parku na Pankráci budeme společně cvičit, vařit, rappovat, o telefony hudební improvizací bojovat… Tvrdí organizátoři třetího ročníku akce Záříme aneb Akčně mezigeneračně, který proběhne odpoledne 12. září 2015. Pro koho: Pro všechny bez rozdílu věku – zvány jsou celé rodiny, jednotlivci, skupiny přátel, seniorské kluby, školy atd. Pořádají: Právě teď! o.p.s. ve spolupráci s Cesta ke zdraví Kladno a Slow Food Prague. Program: Celé odpoledne cvičíme, celé odpoledne ze zelí vaříme, celé odpoledne zelí šlapeme. Vyvrcholení akce: vystoupení rapperky Shrarkass, soutěž v rappování minimálně dvougeneračních týmů. Vstup zdarma. Více informací: http://p12.helpnet.cz/aktualne/zarime-aneb-akcne-mezigeneracne. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

19.8.2015
Cvičení pro seniory zdarma

Organizace Bud Fit Seniore, o.s. nabízí zdarma aktivním seniorům pravidelné vhodné cvičební aktivity pod vedením profesionálů, a to v průběhu celého roku. Cílem je nabízet seniorům zdraví prospěšnou alternativu k smysluplnému trávení volného času. Cvičení probíhá většinou v Praze. Organizace připravuje Sportovní hry seniorů hlavního města Prahy, které se uskuteční 30. 9. 2015, Na Kotlářce 1, Praha – Dejvice. Více informací: http://www.budfitseniore.cz/. Zdroj: Bud Fit Seniore, o.s.

19.8.2015
Sportovní hry seniorů Jihočeského kraje

Sportovní hry jihočeských seniorů pořádá občanské sdružení Akademický klub třetího věku Aktiv společně se sdružením Buď fit seniore pro všechny aktivní jihočeské seniory, dále partnerské seniorské skupiny z ostatních krajů a zahraničí. Akce se uskuteční 22. 9. 2015 v Českých Budějovicích, Sokolský ostrov 1. Jedná se o jednodenní sportovní soutěž všech občanů věkové kategorie 60+, ve které nejde primárně o sportovní výkony, ale o sportovní setkání aktivních seniorů a navázání a prohloubení partnerství mezi seniorskými organizacemi. Více informací najdete na stránkách http://www.klubaktiv.cz/hry. Zdroj: Akademický klub třetího věku Aktiv, o.s.

19.8.2015
Jak dělat nordic walking správně

Chůzi s nordic walkingovými holemi si oblíbila řada seniorů. Mohla by je proto zajímat dvě videa, která natočila Ivana Černíková, provozovatelka webu Chůze pro zdraví. V instruktážních videích se zájemci dozvědí, jak chodit s nordic walkingovými holemi nejen po rovině, ale také po kopcích. Uvidí rozdíly mezi vycházkovým a kondičním tempem a v neposlední řadě se seznámí také se zdravotními benefity. Videa můžete zhlédnout na webu http://chuzeprozdravi.cz/nordicwalking/videotrenink/. Web nabízí nejen videa, ale množství dalších informací. Mimo jiné zde lze získat zdarma e-book Ivany Černíkové 9 zásadních otázek a odpovědí, než začnete s nordic walking. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

2.7.2015
Vyhlášen 2. ročník Ligy pétanque pro seniory

Druhý ročník Ligy pétanque pro seniory připravilo na léto sdružení Pétanque pro Vás. Přihlásit se lze do 15. července, jednotlivé zápasy se odehrají v srpnu v parku v Lannově ulici v Praze (mezi bývalou nemocnicí Klimentská a Botelem Albatros). Zúčastnit se mohou hráči, kterým je letos minimálně 55 let (jednomu hráči může být minimálně 50 let) a jeden tým tvoří 4 – 12 hráčů (hrají paralelně 2 dvojice a mohou se na další zápasy vystřídat). Finále proběhne v neděli 20. září 2015 na Střeleckém ostrově v rámci akce Pétanque pro Prahu, jež sdružení Pétanque pro Vás realizuje v partnerství s MČ Praha 1 a Střediskem sociálních služeb Praha 1. Veškeré podrobnosti jsou k dispozici na www.LPPS.cz. Zdroj: Helpnet.cz

8.6.2015
Změřte si zdarma své zdraví

Množství tuku v těle, výše krevního tlaku, diagnostika a analýza složení lidského těla pomocí InBody nebo hladina cholesterolu v krvi. Hodnoty, které ovlivňují vaše celkové zdraví, si můžete nechat změřit v rámci putovní akce Flora Pro.activ. Tým objede se stánky celkem 30 míst po celé České republice, a to od 2.6. do 27.6.2015. Zjistit základní hodnoty můžeme v několika minutách. Díky včasnému odhalení vysokého tlaku nebo cholesterolu stačí většinou jen upravit jídelníček a není nutné předepisovat léky. Každý zájemce, který se v rámci akce Flora Pro.activ nechá proměřit, bude mít zároveň možnost konzultovat naměřené hodnoty s odborníkem – zdravotní sestrou, nutričním konzultantem nebo personálem laboratoře. Ti poradí, jak změnit jídelníček a celkově životní styl, aby člověk mohl s problémem sám aktivně bojovat. Více informací a seznam míst, kde se můžete nechat proměřit, najdete na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/zmerte-si-zdarma-sve-zdravi. Zdroj: Helpnet.cz

25.5.2015
Pomáhej pohybem

S mobilní aplikací Nadace ČEZ můžete pohybem, který vás baví, pomoci některé neziskovce. Pomáhat může každý, kdo vlastní chytrý mobilní telefon a nahraje si do něj příslušnou aplikaci. Mobilní aplikace EPP – Pomáhej pohybem zaznamenává pohyb uživatele (např. chůze, běh, jízda na kole, lyžování, ale třeba i interiérové aktivity typu běh na běžícím pásu) a kromě běžných údajů o rychlosti, čase, tempu či vzdálenosti také generuje body. Tyto body může uživatel kdykoli věnovat některému z aktuálně nabízených projektů neziskových organizací, škol nebo obcí. Pokud uživatelé aplikace svým pohybem nashromáždí za daný čas určitý počet bodů, Nadace ČEZ projekt podpoří konkrétní dopředu stanovenou částkou. Aktuální a již úspěšně podpořené projekty včetně cílových částek a stavu bodů lze sledovat na www.pomahejpohybem.cz nebo na www.nadacecez.cz. Stažení aplikace, její používání i generování bodů je zdarma, k jejímu používání není nutné datové připojení – to vyžaduje aplikace pouze v případě, kdy chce uživatel přiřadit získané body některému z aktuálně nabízených projektů nebo k načtení stránky s novinkami. Aplikace je optimalizována pro mobilní telefony s operačními systémy Apple iOS od verze 7 a Android od verze 4.0. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/pomahej-pohybem. Zdroj: Helpnet.cz

18.5.2015
DVD Cvičením proti bolesti

Život 90 nedávno vydal DVD Cvičením proti bolesti. Jednotlivá videa byla dříve k dispozici pouze na internetu (https://www.youtube.com/results?search_query=cvi%C4%8Den%C3%ADm+proti+bolesti), nyní je možné si objednat samostatné DVD a používat ho na počítači i bez přístupu k internetu. Cena celého seriálu na DVD je 190 Kč, ke každé zásilce je potřeba připočíst 90 Kč za dobírku České pošty. Jedno DVD je možné si objednat na dobírku za cenu 280 Kč, dvě DVD by stála 470 Kč (190 + 190 + 90) atd. Pokud byste měli o DVD zájem, kontaktujte paní Michaelu Sladkou, Život 90, Karoliny Světlé 18, 110 00 Praha 1, e-mail: michaela.sladka@zivot90.cz, a nahlaste jí, na jakou adresu vám má DVD poslat a kolik kusů si objednáváte. DVD je taky možné za 190 Kč zakoupit na recepci Života 90, ulice Karoliny Světlé 18, Praha 1. Zdroj: Život 90

13.5.2015
Den otevřených dveří ve specializovaných centrech pro střevní záněty

Pacientů s chronickým zánětem střev přibývá, nemoc postihuje i malé děti. Během dne otevřených dveří v pěti specializovaných centrech pro střevní záněty 29. května 2015 od 9 do 13 hodin lidé mohou přijít zdarma zkonzultovat svůj zdravotní stav s odborníky. Osvětovou akci „Dej si střeva dohromady!“ pořádá sdružení Pacienti IBD ve spolupráci s pěti specializovanými centry pro střevní záněty. Akce se koná v rámci Světového dne idiopatických střevních zánětů v pěti českých městech, a to v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové a v Plzni. Seznam IBD center zapojených do akce „Dej si střeva dohromady!“ najdete na stránkách www.dejsistrevadohromady.cz. Více informací najdete na stránkách: http://p12.helpnet.cz/aktualne/pacientu-s-chronickym-zanetem-strev-pribyva-nemoc-postihuje-i-male-deti. Zdroj: Helpnet.cz

13.5.2015
Rehaprotex přesunut z května na říjen 2015

Veletrhy Brno přesunuly termín veletrhů rehabilitačních, kompenzačních a protetických pomůcek REHAPROTEX a zdravotnické techniky a zdraví MEDICAL FAIR Brno z května 2015 na termín 21. až 24. října 2015. Další informace o veletrzích MEDICAL FAIR BRNO a REHAPROTEX najdete na www.rehaprotex.cz nebo www.medicalfair.cz. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

13.5.2015
Pochod Praha – Prčice

Klub českých turistů pořádá již 50. ročník pochodu Praha – Prčice, který se bude konat 16. 5. 2015. Tradičně je připravena také trasa pro vozíčkáře. Více informací: http://www.praha-prcice.cz/pochod. Zdroj: STP v ČR z. s.

11.5.2015
Cukrovka je tichý zabiják. Nečeká právě na vás?

Cukrovka si ve dvacátém století vyžádala více obětí než obě světové války dohromady. Přesto ji lidé stále podceňují. To může mít za následek nejen amputaci končetin, oslepnutí, ale často i smrt. Diabetem trpí přibližně desetina lidstva a ročně si vyžádá na tři miliony životů. K rizikovým faktorům patří vedle zvýšené hladiny cukru v krvi zejména zmíněná nadváha a obezita, vysoký krevní tlak, dědičné dispozice, častá konzumace alkoholu, kouření nebo cukrovka v těhotenství. Pokud se vše podchytí včas, pacienti mohou žít v podstatě normální život. Na stránkách http://www.helpnet.cz/aktualne/cukrovka-je-tichy-zabijak-neceka-prave-na-vas najdete podrobnější informace a také jednoduchý test, který vám napoví, jestli se vás riziko diabetu týká. Navštivte svého praktického lékaře a nechte si v rámci preventivní prohlídky zdarma vyšetřit krevní cukr. V případě, že je hodnota krevního cukru nalačno vyšší než 5,6 mmol/l, můžete mít s vysokou pravděpodobností diabetes. Váš lékař vám řekne, jak dále postupovat. Zdroj: Helpnet.cz

11.5.2015
Pozvánka České hiporehabilitační společnosti

Dny otevřených dveří proběhnou od dubna do října 2015 ve 12 hiporehabilitačních střediscích. Stručný přehled jednotlivých akcí je v přiložené pozvánce, podrobnější informace jsou na stránkách České hiporehabilitační společnosti http://www.hiporehabilitace-cr.com/dny-otevrenych-dveri-2015/. Zdroj: Helpnet.cz

pozvanka hiporehabilitace

7.4.2015
Adresář poskytovatelů sociálních a jiných služeb pro osoby se zrakovým postižením

Informace o více než 160 organizacích obsahuje Adresář poskytovatelů sociálních a jiných služeb pro osoby se zrakovým postižením, který vydalo Poradenské centrum OKAMŽIK – sdružení pro podporu nejen nevidomých. K dispozici je i v elektronické podobě a můžete si ho stáhnout na stránkách: http://p12.helpnet.cz/aktualne/adresar-poskytovatelu-socialnich-jinych-sluzeb-pro-osoby-se-zrakovym-postizenim. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

Projekt Celoroční informační servis STP pro seniory je spolufinancován ze státního rozpočtu České republiky.

Realizátorem projektu je Svaz tělesně postižených v České republice z. s.

Tento článek odráží výhradně názory autora a MPSV ČR nenese zodpovědnost za žádné užití informací zde obsažených.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR