Dotazník pro rodiče, kteří se dozvídají závažnou a nepříznivou zdravotní diagnózu svého dítěte

Led 31, 2017

Odborníci z vysokých škol ČR a charitativních pacientských organizací, včetně samotných rodičů dětí s těžkým onemocněním, připravili ojedinělý výzkum, který se snaží mapovat podmínky, které mají rodiče u nás v České republice ve chvíli, kdy se dozvídají nepříznivou zprávu o zdravotním stavu svého dítěte (tj. sdělování závažné diagnózy). Cílem je nejen zjistit „jaké to bylo tehdy“, ale pokusit se, na základě zkušeností rodičů vypracovat vhodný model pro podporu rodičů (ale i lékařů a dalších odborníků) v těchto kritických situacích do budoucna. Pokud jste tuto situaci také zažili nebo zažíváte, organizátoři výzkumu vás prosí o vyplnění internetového dotazníku. Výzkum je anonymní a najdete ho na stránkách http://centrumprovazeni.cz/portal/?page_id=1166. Pro rodiče dětí s těžkým onemocněním připravil tým profesora Jana Michalíka z Univerzity Palackého v Olomouci stručnou knihu „Jaké to je? …slyšet o nemoci svého dítěte…“, která umožňuje rodičům, kteří si nepříznivou zprávu vyslechnou, se v dané situaci lépe zorientovat a zároveň jim nabízí potřebnou podporu. Pročíst či stáhnout si ji můžete zdarma na stránkách: http://centrumprovazeni.cz/portal/?p=852.